Skulptur på temat ondska. Foto: Gunilla Nybom.

Så hittar skolor och kulturaktörer varandra

Skolorna kan använda sig av kommunala, regionala och nationella professionella kulturaktörer. De kan hittas genom kommunens kulturförvaltning, nationella centrumbildningar, konstnärernas egna organisationer, med mera.

Kulturaktörer har möjligheten att direkt marknadsföra sig till skolor genom webb med mera. Oftast brukar många kulturaktörer ha särskilda paketlösningar för Skapande skola- insatser som skolor kan ta in direkt i projektet. Kulturaktörerna ska uppfylla kraven på professionalitet och skolhuvudmännen har ansvaret att säkerställa professionaliteten.

Kulturrådet ansvarar endast för bidragsfördelningen. Kulturaktörer och skolhuvudmän ansvarar för att hitta till varandra och utforma aktiviteter.

Skolorna kan utöver kommunernas kultursekreterare och konsulenter även kontakta regionens kulturkonsulenter eller nationella kulturinstitutioner för att hitta till kulturaktörer.

hitta kulturaktörer

Regionala Kulturkonsulenter
De regionala kulturkonsulenterna har till uppgift att stärka kulturen regionalt. Samtidigt ingår de även i ett nationellt nätverk, och har en bred kunskap om sitt område.

Du kan komma i kontakt med konsulenterna härifrån på två sätt. Antingen letar du upp ditt län och väljer aktuellt konstområde i länet. I de fall det inte finns länkar till konsulenterna så finns en länk till länets webbplats där aktuella adresser ligger.  Eller så väljer du den centrala myndighet/organisation som samordnar eller är ansvarig för konsulenterna inom respektive konstområde.

Kulturkonsulenter i länen

Kulturpedagoger
Kulturpedagoger finns inom en mängd områden, film och media, drama, dans, museer, konst, hemslöjd, arkiv och litteratur. Några arbetar som frilans, andra är anställda eller knutna till en viss verksamhet. De prioriterar barn och unga i sitt arbete och samarbetar ofta med skolan. Regionala konsulenter kan också förmedla kontakt till pedagoger.

Kulturpedagoger

Konstnärer som gått fortbildning i pedagogik och ämnesdidaktik på Konstfack

Centrumbildningar

Runt om i landet finns förmedlare av kultur. Centrumbildningarna verkar inom respektive konstområde. De har god kunskap om arbetsmarknaden och kan förmedla kontakter med det fria kulturlivet.

Centrumbildningar

Länsmusikorganisationer

Runt om i landet finns regionala länsmusikorganisationer. Inriktningen skiftar från region till region men ofta prioriteras unga och uppdraget är att sprida levande musik i regionen. 

Länsmusikorganisationer

Länsteatrar

Länsteatrar

Länsmuseer

Länsmuseer

Header logo