Treårsprincipen

Skolan ska med hjälp av Skapande skola-medel kunna utöka och bredda sitt samarbete med det professionella kulturlivet. Därför menar Kulturrådet att den enskilda skolan behöver förnya sina samarbetsformer och samarbetsparter efter att ha prövat dem i tre år.

Du kan läsa mer om treårsprincipen i den ordlista vi har tagit fram för begrepp som är centrala inom Skapande skola.

Läs ordlistan här.

Header logo