Illustration av Jens Ahlbom

Våga fråga

Scenkonstbolaget har gett ut en inspirerande skrift om tillgänglighet och bemötande.  Där visas möjligheter för att från ömse håll hitta vägar och mötas med ödmjukhet och humor. Tillgänglighetsfrågor behöver inte vara så krångliga menar projektledaren Tomas Melander.

Hur bemöter du en person i rullstol som är på väg in till din kulturinstitution? Med ett brett leende – eller med en bekymrad min?

Just det positiva bemötandet var utgångspunkten för skriften Lathund för tillgänglighet, berättar Tomas Melander, projektledare. Något som kanske kan verka självklart och enkelt, men som i stunden kan vara problematiskt och bli fel. Skriften är en enkel och personlig handledning med syfte att öka tillgängligheten till scenkonsten, museer, bibliotek, idrottsarenor och många andra ställen.

– Vi ville berätta om hur mötet mellan offentliga arrangemang och personer med funktionsnedsättning kan förbättras, säger Tomas Melander.

Han tog kontakt med Hans Sjöberg, tidigare chef för Dalateatern som sedan drygt tio år har erfarenhet av att leva med MS. Han har skrivit den lättillgängliga texten – utan pekpinnar och paragrafer – och illustratör Jens Ahlbom, känd från Mulle Meck-böckerna, har tecknat de dråpliga bilderna.

Kulturinstitutionerna och även det fria kulturlivet har krav på sig att förbättra tillgängligheten i sina lokaler. Ibland stannar diskussionen kring det fysiska rummet. Ett bra bemötande däremot – mot all publik – ger mycket tillbaka och kostar inget.

– Det handlar om att våga fråga, säger Tomas Melander, att se sig själv i den man möter. Att fråga den som har en funktionsnedsättning om den undrar över något eller vill ha hjälp med något.

Nu sprids skriften och Tomas Melander och Hans Sjöberg kommer att resa runt och hålla kurser över hela landet på olika arbetsplatser.

– Genom utbildning blir tillgänglighet ingen superdramatiskt fråga, vi har alla olika behov, säger Tomas Melander.

Personer med funktionsnedsättning är en dold publikgrupp och man räknar att den består av över en miljon svenskar. Det kan till exempel gälla personer som har allergi, utvecklingsstörning, nedsatt syn-, hörsel- eller rörelseförmåga.

Scenkonstbolaget arbetar långsiktigt med tillgänglighet, med stöd från blanda annat Kulturrådet, de har utvecklat en mobil publikgradäng till turnerande teatrar i Norrland, de håller personalutbildning och står bakom Norrlandsdeklarationen.

KONTAKT

Siv Junback
Telefon: 08-519 264 44
siv.junback@kulturradet.se

Header logo