Teater för alla

Besökarna ramlade i salongen och Göteborgs helt nyrenoverade stadsteater fick klagomål. Men istället för att bara rycka ut akut och förlänga ledstänger och tejpa konstrastmarkering i trappor tog teatern ett helhetsgrepp och skapade en tillgänglig teater för alla.

I början av 2000-talet byggdes teatern om med viss hänsyn till tillgänglighet. Men när marknadschef Ulrika Sonn fick ta emot samtal från upprörda besökare fick hon idén att tillgängliggöra hela den publika delen av teatern.

Tillgänglighetsglasögon

– Om vi inte redan ser sämre eller har problem att röra oss så drabbar det oss alla förr eller senare i livet. De insatser man gör för att tillgängliggöra kulturen gynnar alla, säger Ulrika Sonn.

Hon startade ett projekt, med uppbackning av Kulturrådet, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Efter viss inledande tveksamhet blev alla övertygade om idén. Teaterns vd och styrelse lät dessutom öronmärkta pengar ingå i en långsiktig investeringsplan. Ulrika Sonn tog själv på sig projektledarrollen, formade referensgrupper med hjälp av olika intresseorganisationer och anlitade bland annat en arkitekt med specialkunskaper. Sedan kopplade hon ihop kunskap i huset, teaterkollegorna, med personer från referensgrupperna för att gå igenom olika behov. Alla synade teatern genom tillgänglighetsglasögon: hur lätt var det att ta sig in? Var fanns det risk att snubbla? Hörde man bra från alla platser? Hur var bemötandet? Därefter upprättade teatern en åtgärdslista.

Utgå från sig själv

Det ledde till att ljud- och ljusteknikerna fick se över den tekniska utrustningen. Ledstänger från Götaplatsen kom på plats, handikapparkeringen märktes ut och dörröppnare kom på rätt plats. En ny webbsida byggdes upp utifrån gällande tillgänglighetsnormer, med bland annat relativ teckenstorlek, readspeaker (verktyg för uppläst webb) och information om teaterns tillgänglighet. Larm sattes upp på alla toaletter! Bemötarutbildning arrangerades för all personal.

– Jag gick till mig själv och tänkte hur jag uppskattar att gå på teater, säger Ulrika Sonn.

Teater på lätt svenska

Teatern var då tvungen att ändra på vissa rutiner, strukturer och sin service. Nu står ordinarie föreställningar öppna för alla, det är lätt att ta sig in och runt i teatern, och syn- och hörselskadade kan ta del av alla produktioner som syntolkas och textas på skärm. För den som vill finns det inlästa programblad att lyssna på.

– Teater på lätt svenska har varit en lyckad satsning, säger Ulrika Sonn, och menar att innehållet på så sätt tillgängliggörs för många nya målgrupper.

Sedan många år är tillgänglighetsarbetet inte längre ett projekt utan en del av den ordinarie verksamheten för Göteborgs stadsteater. Ronnie Hallgren, VD på teatern lyfter fram teaterns tillgänglighetsplan som en karta och kompass för medarbetarna:

– Man måste arbeta metodiskt med tillgänglighet för att den ska få kraft och tempo. Tid och prioritet är till exempel viktiga markörer. På Göteborgs Stadsteater är det en självklarhet att alla likas värde ska respekteras!

Header logo