Kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner med statligt bidrag för regional kulturverksamhet via Kultursamverkansmodellen, eller direkt från Kulturrådet ska vidta åtgärder inom fyra områden. Följ länkarna under respektive område.

Områden att åtgärda:

 • Handlingsplaner för tillgänglighet ska finnas. Handlingsplanen ska beröra hur verksamheten i sin helhet ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. OBS! Planen kan med fördel ingå i en årlig verksamhetsplan, mångfaldsplan et cetera.
  Läs mer om handlingsplan för tillgänglighet

 • Webbsidor (inklusive applikationer så långt som möjligt) och e-tjänster ska vara tillgängliga och lägst uppfylla den internationella tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0 nivå A. Nivå AA bör eftersträvas.
  Läs mer och testa om din webbplats uppfyller WCAG 2.0


 • Information om tillgängligheten till kulturinstitutionens publika verksamhet och vid arrangemang ska finnas på webbplats, och/eller på de olika sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används.
  Exempel på information om tillgänglighet

 • Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade i kulturinstitutionens publika lokaler. Länskulturinstitutioner med turnéverksamhet har ett särskilt ansvar för att bara använda sig av lokaler där enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade.
  Läs mer om enkelt avhjälpta hinder
Header logo