Verksamhetsbidrag till regionala museer

Beviljade bidrag, kr

Blekinge museum, 3 350 000, b)
Bohusläns museum, 4 675 000, a)
Dalarnas museum, 3 900 000, b)
Göteborgs museer, 10 750 000, c)
Hallands läns museer, 4 325 000, b)
Jämtlands läns museum, 4 800 000, b)
Jönköpings läns museum, 3 950 000, b)
Kalmar konstmuseum, 1 125 000, b)
Kalmar läns museum, 3 350 000, b)
Länsmuseet på Gotland, 3 725 000, b)
Länsmuseum Gävleborg, 3 825 000, b)
Länsmuseum Västernorrland, 4 050 000, b)
Naturhistoriska museet i Göteborg, 2 300 000, a)
Nordiska akvarellmuseet , 1 550 000, b)
Norrbottens museum, 3 350 000, b)
Regionmuseum Västra Götaland, 3 775 000, a)
Smålands museum, 3 425 000, b)
Stockholms läns museum, 2 963 000, b)
Stockholms stadsmuseum, 1 225 000, b)
Sörmlands museum, 3 850 000, b)
Upplandsmuseet, 3 800 000, b)
Värmlands museum, 4 075 000, b)
Västerbottens museum, 4 150 000, b)
Västergötlands museum, 3 725 000, a)
Västmanlands läns museum, 3 350 000, b)
Örebro läns museum, 3 350 000, b)
Östergötlands länsmuseum, 4 000 000, b)

Varav för tillgänglighet för funktionshindrade
a) 125 000 kr
b) 200 000 kr
c) 400 000 kr

Header logo