Nationella minoriteters litteratur

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Arktisk Cirkus, Det spökar i Tornedalen, 30 000 
Birger Winsa (Meänkielen förlaaki), Stöd till Meänkielen förlaaki, 100 000 
Judiska församlingen i Stockholm, Hillelförlaget Hebreisk bibel med kommentarer, 40 000 
Sirillus AB, Barents Publisher, Litteratur på och om meänkieli, 160 000 
Stiftelsen Judisk Krönika, Mish Mash - ungdomsbilaga i Judisk Krönika, 50 000 

Header logo