Utvecklingsbidrag till regionala museer

 

Beviljade ansökningar. Belopp i kronor
Föreningen Gotlands Fornvänner/ Gotlands Museum, Kom igen - ett pedagogiskt projekt med samtidskonst, 400 000 
Föreningen Gotlands Fornvänner/ Gotlands Museum, Konstkonsulentverksamhet, 95 000 
Göteborgs kommun/ Göteborgs konstmuseum, Annan Konst, 55 000
Göteborgs kommun/ Röhsska museet, Kristallklara konstellationer - ett möte vid 1 100 Co, 250 000 
Göteborgs kommun/ Sjöfartsmuseet Akvariet, Strategiskt publikarbete - medborgarnas delaktighet, 360 000
Ideella föreningen länsmuseet i Halmstad, Ett slag på käften - om det oprovocerade gatuvåldet, 200 000 
Ideella föreningen länsmuseet i Halmstad, KMM - Knowledge Managment in Museums, 200 000 
Insamlingsstiftelsen Nordiskt Akvarellmuseum, Samtida Nordiska serier, 425 000
Kalmar läns museum, Den digitala bykistan, 240 000 
Kalmar läns museum, Kommer du ihåg?, 210 000 
Kalmar läns museum, Sveriges Historia, 400 000 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige/ Kulturen, Alla vinner på Kulturen, 230 000 
Malmö kommun/ Malmö museer, Praktisk metodutveckling avseende vidgat deltagande, 300 000
Norrbottens läns landsting/ Norrbottens museum, Konstkonsulentverksamhet, 200 000 
Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarie i Skåne, Tillämpad etnobiologi för kulturmiljövård, 200 000 
Stiftelsen Blekinge läns museum, Art X Border, 75 000
Stiftelsen Blekinge läns museum, Det öppna museet – Rosenholm, 300 000 
Stiftelsen Dalarnas museum, Museer i Dalarna, 100 000 
Stiftelsen Jamtli, Kommer du ihåg? Minnesupplevelser i socialpedagogikens tjänst, 350 000 
Stiftelsen Jönköpings läns museum, 100 % Jönköping, 120 000
Stiftelsen Jönköpings läns museum, Låt klockorna klinga, 150 000 
Stiftelsen länsmuseet Västernorrland, Mobil musikdialog, 300 000 
Stiftelsen Smålands museum, Kulturparken Småland AB, 200 000 
Stiftelsen Smålands museum, Kungens kalkoner!, 240 000 
Stiftelsen Upplandsmuseet, Primus som utveckling, 500 000
Stiftelsen Värmlands museum, Konstliv Värmland, 200 000 
Stiftelsen Örebro läns museum, Från insikt till avsikt - teknikhistoria i framtidens tjänst: etapp tre, 300 000 
Stiftelsen Örebro läns museum, Konstkonsulentverksamhet, 200 000 
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, K-märkt på schemat - östgötsk ungdom på spaning, 150 000
Stockholms kommun/ Stockholms stadsmuseum, 500 år - Romskt kulturarv i Stockholm, 240 000
Södermanlands läns landsting/Sörmlands museum, Museum för alla - målgrupp äldre, 280 000
Västerbottens museum AB, Västerbotten - berättarnas län, 350 000 
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands museum, Gå över ån - år 3, 350 000 
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands museum, Nya kompositioner - kreativa möten i vår närmaste historia, 250 000 
Västra Götalands läns landsting/ Bohusläns museum, Tillgänglighetsseminarium, 90 000 

Samtliga sökande
Föreningen Gotlands Fornvänner/ Gotlands Museum
Göteborgs kommun/ Göteborgs konstmuseum
Göteborgs kommun/ Röhsska museet
Göteborgs kommun/ Sjöfartsmuseet Akvariet
Ideella föreningen länsmuseet i Halmstad
Ideella föreningen länsmuseet Varberg
Insamlingsstiftelsen Nordiskt Akvarellmuseum
Kalmar konstförening/ Kalmar Konstmuseum
Kalmar läns museum
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige/ Kulturen i Lund
Malmö kommun/ Malmö museer
Norrbottens läns landsting/ Norrbottens museum
Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarie i Skåne
Stiftelsen Blekinge läns museum
Stiftelsen Dalarnas museum
Stiftelsen Jamtli
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län
Stiftelsen länsmuseet Västernorrland
Stiftelsen Smålands museum
Stiftelsen Stockholms läns museum
Stiftelsen Upplandsmuseet
Stiftelsen Värmlands museum
Stiftelsen Örebro läns museum
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum
Stockholms kommun/ Stockholms stadsmuseum
Stockholms kommun/ Stockholms stadsmuseum (Medeltidsmuseum)
Södermanlands läns landsting/Sörmlands museum
Västerbottens museum AB
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands museum
Västra Götalands läns landsting
Västra Götalands läns landsting/ Bohusläns museum
Västra Götalands läns landsting/ Västergötlands museum
 

 


 

Header logo