Verksamhetsbidrag till regional museiverksamhet

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Stiftelsen Dalarnas museum, 5 417 000
Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län, 5 058 000
Stiftelsen Stockholms läns museum, 3 681 000
Stiftelsen Upplandsmuseet, 4 538 000
Stiftelsen Värmlands museum, 6 144 000
Stockholms kommun/Stockholms stadsmuseum, 1 435 000

Header logo