Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län

Andra fördelningen 2017


Beviljade bidrag

Slöjd Stockholm, Stiftelsen Stockholms läns museum, Plats för slöjd, 400 000
Stadsmuseet, Konsthuset Farsta, 1 000 000
Stockholms Stadsteater AB, Utveckling av svensk dockteater i samband med Marionetteaterns 60-årsjubileum, 400 000
Header logo