Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen

Andra fördelningen 2017


Beviljade bidrag
Arkiv Sörmland, ARKI-VERA-ARKI-VUNGA, 300 000
Baltic Art Center, Regionalt utvecklingsbidrag, 200 000
Birgittastiftelsen/Sancta Birgitta klostermuseum, Utvecklat Klostermuseum, 100 000
Film i Skåne, Filmläger för ungdomar 15–25 år med funktionsvariation, 150 000
Föreningen Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Digitalisera kulturarvet 2: Alvin, Dag och Aftontidningen, 250 000
Företagsarkivet i Westerbotten, Med Genus i Norrländsk Företagshistoria, 550 000
Hudiksvalls kommun, SuXe, 150 000
Kalmar läns museum, Förstudie: Kulturarvsbilder som grund för engagemang och skapande, 145 000
Kultur i Väst, STÖDSTRUKTURER FÖR EN SJÄLVORGANISERAD SAMTIDSKONST, 300 000
Kulturförvaltningen, Malmö Stad, Migration Memory Encounters år 2, 300 000
Landstinget Dalarna, Ordbruk Dalarna- att främja, skapa struktur och strategi för litteraturen som konstform, 200 000
Landstinget Västernorrland, AIRY - Artist in Residence Västernorrland, 200 000
Luleå Kommun, LAB, 350 000
Musik i Dalarna, Dalasinfoniettans turné till Japan, 100 000
Nordiska Akvarellmuseet, Butoh och ikebana möts / scen & workshop, 90 000
Region Gävleborg, Metod för samverkan och konstnärliga interventioner i glesbygdslän.  "Behovet av skydd", 500 000
Region Gävleborg, StoryTech Arena - för nya berättelser med Virtual Reality/Augmented Reality (VR/AR), 970 000
Region Jönköpings län, Etablera ShareMusic som ett kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering, 2 100 000
Region Kronoberg, Kronoberg utvecklar en internationell arena för det muntliga berättandet, 200 000
Region Örebro län, Litteratur Örebro län, 490 000
Rejmyre Art LAB, De-Tox, 300 000
Scenkonst Västernorrland AB, Kreativa Klasser - För ökat lärande och delaktighet, 350 000
Skogsmuseet i Lycksele AB, Vuarkkaá, 391 000
Skånes Hemslöjdsförbund, Hör och Gör - ett utvecklingsprojekt om barns slöjdande, 500 000
Stiftelsen Upplandsmuseet, 7 kg järn, 325 000
Stiftelsen Wanås utställningar, VRAL (Virtual Reality Arts Lab), 200 000
Teater Halland AB, Metodutveckling för interregionalt samarbete genom konstnärligt verk, 245 000
Värmlands museum, Mångfaldernas marknader i Värmland, 250 000
Västerbottensteatern AB, Nordiskt berättarcentrum i Skellefteå, 400 000

Header logo