Fristäder

Kulturrådet ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadsystemet i Sverige. Kulturrådet ska även främja uppmärksamhet kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten.

Kulturrådet förmedlar kunskap och kontakt och kan ge bidrag för kostnader i anslutning till inbjuden författares, bild- eller scenkonstnärs vistelse i Sverige. Nedan används begreppet konstnär genomgående för fristadsstipendiater inom alla konstformer.

Kulturrådet kan ge bidrag för:

  • projekt som ökar konstnärens möjlighet att ta del av och delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten; debatter, seminarier, uppläsningar, möten och andra publika evenemang
  • översättning av konstnärers verk inför evenemang eller publicering i bok- tidnings- eller tidskriftsform
  • verksamhet som stöder den inbjudna konstnärens eget skapande
  • insatser som främjar fristadskonstnärens deltagande i konstnärliga och sociala sammanhang

Läs mer om Fristäder

KONTAKT

Bongi MacDermott (samordning, bild- och formkonst)

Telefon: 08 519 264 69

bongi.macdermott@kulturradet.se

 

Henriette Zorn (litteratur)

Telefon: 08 519 264 20

henriette.zorn@kulturradet.se 

 

Maria Lewenhaupt (scenkonst)
Telefon: 08 519 264 99
maria.lewenhaupt@kulturradet.se

 

Magnus Lemark (musik)

Telefon: 08 519 264 58

magnus.lemark@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2017 för Fristadskonstnärer är:
23 mars - 20 april 2017
12 oktober - 09 november 2017

REDOVISNING

SUPPORTRUTA

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

Header logo