Översättning av svensk dramatik för uppsättning
av utländsk teater

Stödet ska göra det möjligt att öka utgivningen av svensk kvalitetslitteratur i utlandet. Det omfattar dramatik som översätts för att tryckas i bokform eller spelas på scener utomlands. En förutsättning är att översättningen görs direkt från svenska eller något av de nationella minoritetsspråken och inte via något annat språk.

Med svensk litteratur avses litteratur skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige.

Till ansökan, som ska sändas in av representant för den utländska teatern, ska bifogas:

  • kontrakt mellan den utländska teatern och den svenska copyrightinnehavaren
  • kontrakt mellan den utländska teatern och översättaren
  • översättarens CV om han/hon inte tidigare översatt svensk litteratur
  • kort information om teatern som skall sätta upp verket.

Stödet betalas ut när Statens kulturråd tagit emot ett exemplar av översättningen tillsammans med intyg från översättaren att han/hon fått betalt i enlighet med kontraktet.

Beviljat stöd ska alltid anges i program/informationsmaterial. Den ungefärliga ordalydelsen bör vara: Översättningen har fått stöd från Statens kulturråd på det aktuella språket.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Susanne Bergström Larsson
Telefon: 08-519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökan öppnar igen 2018-01-01.

Sista ansökningsdag 2017 för stöd till översättning av svensk dramatik är:
07 februari 2017
09 maj 2017
03 oktober 2017

Observera. Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång. 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

Header logo