Image slider doesn't work, still image displayed instead.

Hbtq i kulturen

På de här sidorna kan du följa Kulturrådets arbete med hbtq-frågor. Vi rapporterar, omvärldsbevakar och lyfter fram kulturprojekt. Vi tar gärna emot dina tips.

Bilden: Missionären – Malin Hellkvist Selléns berättarföreställning om lesbiska kristna missionärer. Premiär hösten 2016. Foto: Sofia Runarsdotter.

Bild på Norra Latin med regnbågsflagga. Foto: Anna Bosdotter Nilsson

Se filmerna från konferensen Inkluderande ledarskap i praktiken

Vad innebär ett inkluderande ledarskap och vad betyder ett hbtq-perspektiv för ledningen av verksamheten? Det var frågor som diskuterades under en konferens med 300 chefer och strateger på Norra Latin i Stockholm den 16 oktober

Läs mer om konferensen och se filmerna från förmiddagens plenum här.

Föregångaren till Pridefestivalen i Finland, år 1981. Bild: Setas arkiv

Queerhistorisk månad i Finland

Den 20 oktober – 20 november arrangeras en queerhistorisk månad i Finland. Syftet med månaden är att granska finsk historia och kultur ur ett hbtq-perspektiv och inkludera perspektivet i det finska kulturarvet. Arrangörer är Seta - den finska motsvarigheten till RFSL - och föreningen Kultur för alla.

Läs mer Queerhistorisk månad i Finland

Foto: Lydia Liu

Arkiv samlar queer-historia

Det nystartade Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) samlar och tillgängliggör dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer. Redan har föreningen genom donationer en samling på omkring 1700 böcker, 1100 tidskrifter och 3 hyllmeter arkivmaterial.

Beskrivning: Umeås Väven med Prideflagga. Fotograf: Ann Vidmark, collage av Kulturrådet.

Kulturen under Umeå Pride 2018

Umepride drar igång den 23 september fram till den 30 september och håller hus i Väven, Umeås kulturhus, där det kommer bl.a. bjudas på argentinsk tangokurs, filmvisning, lesbisk performance och regnbågssagor och pyssel.

Läs mer om Umepride 2018 här

Ny bok - HBTQ spelar roll

Nyligen släpptes boken HBTQ spelar roll av Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap. I boken diskuterar Tiina Rosenberg de konstnärliga och identitetspolitiska insatser som gjorts av öppna hbtq-artister inom svensk scenkonst.

Läs mer om HBTQ spelar roll

Bild som visar en HBTQ-flagg som hänger från en jeansficka

Normer som skaver

hbtq-personer oftare utsätts för kränkande särbehandling på jobbet än andra anställda, trots att de flesta hbtq-personer känner sig delaktiga, trygga och accepterade i gemenskapen på arbetsplatsen. Det visar en ny rapport framtagen av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Läs mer om rapporten här

Kulturministern till Örebro Pride 2018

Den 25 augusti besöker kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke Örebro för att delta i stadens pridefirande. Ministern deltar i paraden på Örebro Pride 2018 och håller därefter tal på Pridescenen i Stadsparken.

 

Läs mer om Örebropride 2018 här

Bild på Europrideloggan

Stolt Scenkonst på Europride 2018

Vi har beviljat stöd till satsningen Stolt scenkonst som är ett nationellt nätverk för att öka tillgången och sprida scenkonstproduktioner med hbtq-perspektiv. Under Europride 2018 som startade idag, arrangeras en mängd punkter under detta paraply.  Evenemanget i Stockholm är i full gång fram till den 5 augusti. Därefter flyttas festivalen till Göteborg där den kommer att pågå från 14 augusti till 19 augusti.

Läs mer om Stolt scenkonst på Europride 2018 här

Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter förstärks

Nya strategiska myndigheter är utsedda för att förstärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk. Regeringen har också beslutat att ge DO i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner.

Läs mer om regeringens nya insats för hbtq-personer här

Dyster framtid i interaktivt ljudverk

Under Euro Pride i sommar är det förhandsvisning på ljudverket 2022. Ett verk som visar hur levnadsvillkoren för hbtq-personer skulle påverkas om Sverige fick en fascistisk regering. Med avancerad teknik förs besökaren in i framtiden.

Läs om projektet här

Skyddet för transpersoner utökas

Ny lag ska stärka transpersoners skydd i straffrätten. Nu inkluderas transpersoner i brottet hets mot folkgrupp.

 

Läs mer om ändringarna i brottsbalken här

Förutsättning för MR-institution utreds

Regeringen har gett juristen Lise Bergh i uppdrag att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige. Syftet är att motverka övertramp samt stärka de mänskliga rättigheterna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2018.

Läs mer om utredningen

Mentorsprogram för unga i norra Sverige

Organisationen Lesbisk Makt har fått 2,5 miljoner kronor av Arvsfonden för ett projekt med mentorsprogram för hbtqi-ungdomar. Projektet Myter och verkligheter ska stärka norrländska ungdomars identitet, psykiska hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

Läs mer

Utredningen om transpersoners villkor föreslår tydligare myndighetsansvar

Nyligen tog kulturminister Alice Bah Kuhnke emot utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Utredningen presenterar en kartläggning av transpersoners levnadsvillkor.

Läs mer

Satsning på transpersoners hälsa

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att göra en fördjupningsstudie.  Myndigheten ska även fördela 1 600 000 kronor till organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention hos transpersoner. Fokus ska vara på  unga transpersoner.

Läs mer

Ny publikation för HBTQ-arbete på statliga myndigheter

Jobbar du på statlig myndighet och har att göra med HBTQ-frågor? Nu finns en handledning som syftar till att du ska få kunskap och förslag på arbetssätt för att utveckla tillämpningen av strategin jämställdhetsintegrering. Det sker genom att också inkludera ett HBTQ-perspektiv, så att strategin utmanar heteronormen snarare än cementerar den. Kulturrådet har tillsammans med övriga HBT-strategiska myndigheter bidragit med erfarenheter till handledningen.

Läs mer och ladda ned publikationen som pdf

Sverige värd för EuroPride 2018

Göteborg och Stockholm blir värdar för EuroPride 2018. Det bestämdes nyligen under WorldPride i Madrid. Det blir tredje gången som Sverige står värd för evenemanget.

Läs mer om EuroPride 2018

Header logo