Queer gemenskap i ny avhandling

Annica Karlsson Rixon är konstnär och fotograf. Nyligen disputerade hon i fotografisk gestaltning. På Nationella sekretariatet för genusforsknings webbplats intervjuas konstnären.

Avhandlingen heter Queer Community through Photographic Acts och undersöker hur queer gemenskap kan framträda genom fotografi.

Grunden i avhandlingen är två konstnärliga arbeten, som just nu ställs ut på Världskulturmuseét i Göteborg och som gestaltar queera gemenskaper i Ryssland.

I State of Mind, ett konstprojekt som Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg gjorde under åren 2006-2008, belyses livssituationen för lesbiska och bisexuella kvinnor i S:t Petersburg. Verket är en foto-, film- och ljudinstallation.

I bildserien At the Time of the Third Reading/Во время третьего чтения, visas Annica Karlsson Rixons fotografier som togs under ett lesbiskt kvinnoläger i Ryssland.

Header logo