Transpersoners rättigheter stärks

Regeringen föreslår tre åtgärder för att stärka transpersoners rättigheter. Det skriver regeringen i en artikel på DN Debatt. Var femte transperson har utsatts för våld och fler än var tredje transperson har övervägt att ta sitt liv, enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

  1. Transpersoner ska få ett fullgott skydd i lagen. Regeringen kommer 2017 lämna en proposition till riksdagen om inkludering av transpersoner i brottet hets mot folkgrupp och hatbrottslagstiftningen i övrigt.
  2. En utredning ska undersöka transpersoners villkor.  Arbetet ska ske i dialog med organisationer som representerar transpersoner samt berörda myndigheter.
  3. Ett lagförslag om att personer som steriliserats i samband med ändrad könstillhörighet ska kunna ansöka om ersättning från staten kommer att läggas fram. Arbetet pågår redan nu och ambitionen är att en proposition ska lämnas till riksdagen senast 2018.
Header logo