Nya stödmöjligheter för litteraturen

Förlag som beviljas projektbidrag för att ge ut litteratur kan numera även få distributionsstöd samtidigt. Det innebär att biblioteken automatiskt får de beviljade titlarna.

Kvalitet, mångsidighet och fördjupning är nyckelorden för Kulturrådets stöd till planerad utgivning av litteratur. Många ambitiösa och omfattande projekt har realiserats efter att förlag fått stödet, till exempel har pengar beviljats för projekt inom konst- och designområdet, samtidspoesi, barn- och ungdomsböcker, dramatik, essäistik och flera typer av genreöverskridande satsningar.

Nytt för 2017 är alltså att Kulturrådet erbjuder förlag som beviljas planeringsstöd möjligheten att också få distributionsstöd, vilket innebär att titlarna distribueras till samtliga huvudbibliotek i Sverige. Principerna för distributionsstöd är desamma som inom det ordinarie litteraturstödet. För planerad utgivning inom nationella minoriteters litteratur har distributionsstöd fördelats i några år, men från 2017 års utlysning gäller det samtliga projekt inom stödformen.

Stöd till planerad utgivning av litteratur kan sökas till och med 5 oktober.

Fakta om stödet
Stöd till planerad utgivning av litteratur är Kulturrådets projektstöd inom litteraturområdet, där förlag kan söka för litteratursatsningar som omfattar flera bokvolymer. Stödet är indelat i två separata bidragsformer, där en avser nationella minoriteters litteratur och en avser allmän bokproduktion av utgivare verksam i Sverige.

YTTERLIGARE INFORMATION

Andreas Åberg, handläggare
Telefon 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo