Årsredovisning 2015

Kulturrådets skriftserie 2016:1

Kulturrådet betalade ut nära två miljarder kronor i bidrag under förra året. Därmed är myndigheten en av de viktigaste aktörerna för en konstnärlig och kulturpolitisk utveckling i hela landet. Kulturrådet beslutade om drygt sju tusen ansökningar, varav cirka hälften beviljades stöd.

Läs skriften

Ladda ner skriften

ÅRSREDOVISNING 2015

Header logo