Kultur för äldre.
Värt att leva för

Kulturrådets skriftserie 2013:4

Kulturrådet fortsätter att satsa på kultur för äldre. I början av oktober 2013 beslutade regeringen att ytterligare stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturrådet fick 30 nya miljoner till kultur för äldre. Under tre år har regeringen sammanlagt satsat 70 miljoner kronor för detta ändamål. 25 projekt har pågått under åren, och de har handlat om allt från dataspel till operakonst. Andra områden har bland annat varit scenkonst, digitalisering, animation, läsning och film.

Header logo