Kultursamverkansmodellen

Uppföljning 2013

2013 ingick för första gången 20 regioner i kultursamverkansmodellen. Den enda region som stod utanför modellen var Stockholms län. Kulturrådets uppföljningsrapport ger en övergripande bild av finansiering och verksamhet inom kultursamverkansmodellen.

Rapporten bygger till största delen på de kvantitativa och kvalitativa uppgifter som landsting och regioner lämnat till Kulturrådet genom den gemensamma Kulturdatabasen och i kvalitativa redovisningar.

Header logo