Byteatern Kalmar länsteater och Regionteatern Blekinge Kronoberg. Riddaren av de verkligt verkliga verkligheterna. Foto: Peder Nabo.

Kultursamverkansmodellen uppföljning 2012

Det här är den första rapport som ger en samlad bild av den statligt finansierade kulturen i de 16 landsting och regioner som ingick i modellen år 2012.

Bland annat visar rapporten på relationerna mellan de tre offentliga nivåerna stat, kommun och landsting och de olika regionala strukturerna, prioriteringarna och förutsättningarna.

Rapporten bygger uteslutande på de kvantitativa och kvalitativa uppgifter om medel och verksamheter som landsting och regioner lämnat till Kulturrådet genom den gemensamma Kulturdatabasen och i särskilda kvalitativa uppföljningar.

Överst i högerspalten finns hela rapporten att ladda ner som pdf. Under den är rapporten uppdelad för vart och ett av de 16 länen eller regionerna. Där finns också kommunbilagor som inte är med i den samlade rapporten.

KONTAKT

Erik Åström
Koordinator
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Header logo