Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Hbtq i kulturen

På de här sidorna kan du följa Kulturrådets arbete med hbtq-frågor. Vi rapporterar, omvärldsbevakar och lyfter fram kulturprojekt. Vi tar gärna emot dina tips.

Bilden: Missionären – Malin Hellkvist Selléns berättarföreställning om lesbiska kristna missionärer. Premiär hösten 2016. Foto: Sofia Runarsdotter.

Pressbild Chelas arv

Spanskspråkig film till Sverige

Den 1 februari har den paraguayanska filmen Chelas arv premiär I Sverige. Filmen har fått flera priser, bland annat pris för att den visar nya perspektiv inom film-genren.

Läs mer om filmen

Regnbågsvecka i Nordmaling

Den 11-17 februari 2019 arrangerar Nordmaling en regnbågsvecka. Biblioteket har en central funktion under veckan. Det blir författarsamtal och utställningen Queering Sapmi visas. Veckan avslutas med regnbågsmässa i Nordmalings kyrka.

Foto: Yang Guowei, Post-80s Dense fog (Pressbild)

Ny Secret Love-utställning Stockholm

Secret Love har öppnat en ny utställning "Secret Love - On Photo". På Östasiatiska museet i Stockholm presenteras nya konstverk med tema fotografi. Passa på att göra ett besök under julhelgen. Utställningen visas till den 6 januari 2019.

Klicka här för att läsa mer om Secret Love-utställningen

Regnbågsvecka i Västernorrland

Under vecka 47 bjuder biblioteken i Västernorrland på kultur ur hbtq-perspektiv. Det blir teater, filmvisning, författarbesök  och föreläsningar. Biblioteken utlovar aktiviteter för alla åldrar under veckan (19-25 november).

läs mer om Regnbågsveckan i Västernorrland här

Gamla filmer blir till en ny

Dokumentären En armé av älskande har premiär 14 december. Men visas redan i november under Stockholms filmfestival. Filmen bygger på tidigare filmer som spelades in på sjuttiotalet och privata filmer som aktivister själva spelat in.

Läs mer om filmfestivalen här

Stillbild från filmen Foto: Maja Borg, modernamuseet.se

Filmfestival i Stockholm med queerperspektiv

Fredag 16 november kör Moderna Museet i Stockholm en filmfestival med queera perspektiv. Museets filmklubb är platsen för film och samtal på fredagskvällar. Under den samlade rubriken It’s a Fucking Man’s World öppnas filmprogrammet med en spoken work performance.

Läs mer om filmfestivalen här

Första sidan på "En handbok i normkritik och HBTQ"

Referat - Richard Ström och projektet Hbtq och normkritisk kompetens

Under konferensen Inkluderande ledarskap den  16 oktober, arrangerade vi ett seminarium där Richard Ström från Region Västerbotten presenterade ett regionalt projekt som kan inspirera andra regioner att dra igång ett hbtq-arbete. Det treåriga projektet ”Hbtq och normkritisk kompetens” drevs av Region Västerbotten tillsammans med Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet).

Läs referatet från Richard Ströms presentation här

Bild på Norra Latin med regnbågsflagga. Foto: Anna Bosdotter Nilsson

Se filmerna från konferensen Inkluderande ledarskap i praktiken

Vad innebär ett inkluderande ledarskap och vad betyder ett hbtq-perspektiv för ledningen av verksamheten? Det var frågor som diskuterades under en konferens med 300 chefer och strateger på Norra Latin i Stockholm den 16 oktober.

Läs mer om konferensen och se filmerna från förmiddagens plenum här.

Föregångaren till Pridefestivalen i Finland, år 1981. Bild: Setas arkiv

Queerhistorisk månad i Finland

Den 20 oktober – 20 november arrangeras en queerhistorisk månad i Finland. Syftet med månaden är att granska finsk historia och kultur ur ett hbtq-perspektiv och inkludera perspektivet i det finska kulturarvet. Arrangörer är Seta - den finska motsvarigheten till RFSL - och föreningen Kultur för alla.

Läs mer Queerhistorisk månad i Finland

Foto: Lydia Liu

Arkiv samlar queer-historia

Det nystartade Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) samlar och tillgängliggör dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer. Redan har föreningen genom donationer en samling på omkring 1700 böcker, 1100 tidskrifter och 3 hyllmeter arkivmaterial.

Ny bok - HBTQ spelar roll

Nyligen släpptes boken HBTQ spelar roll av Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap. I boken diskuterar Tiina Rosenberg de konstnärliga och identitetspolitiska insatser som gjorts av öppna hbtq-artister inom svensk scenkonst.

Läs mer om HBTQ spelar roll

Bild som visar en HBTQ-flagg som hänger från en jeansficka

Normer som skaver

hbtq-personer oftare utsätts för kränkande särbehandling på jobbet än andra anställda, trots att de flesta hbtq-personer känner sig delaktiga, trygga och accepterade i gemenskapen på arbetsplatsen. Det visar en ny rapport framtagen av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Läs mer om rapporten här

Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter förstärks

Nya strategiska myndigheter är utsedda för att förstärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk. Regeringen har också beslutat att ge DO i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner.

Läs mer om regeringens nya insats för hbtq-personer här

Dyster framtid i interaktivt ljudverk

Under Euro Pride i sommar är det förhandsvisning på ljudverket 2022. Ett verk som visar hur levnadsvillkoren för hbtq-personer skulle påverkas om Sverige fick en fascistisk regering. Med avancerad teknik förs besökaren in i framtiden.

Läs om projektet här

Skyddet för transpersoner utökas

Ny lag ska stärka transpersoners skydd i straffrätten. Nu inkluderas transpersoner i brottet hets mot folkgrupp.

 

Läs mer om ändringarna i brottsbalken här

Förutsättning för MR-institution utreds

Regeringen har gett juristen Lise Bergh i uppdrag att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige. Syftet är att motverka övertramp samt stärka de mänskliga rättigheterna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2018.

Läs mer om utredningen

Mentorsprogram för unga i norra Sverige

Organisationen Lesbisk Makt har fått 2,5 miljoner kronor av Arvsfonden för ett projekt med mentorsprogram för hbtqi-ungdomar. Projektet Myter och verkligheter ska stärka norrländska ungdomars identitet, psykiska hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

Läs mer

Utredningen om transpersoners villkor föreslår tydligare myndighetsansvar

Nyligen tog kulturminister Alice Bah Kuhnke emot utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Utredningen presenterar en kartläggning av transpersoners levnadsvillkor.

Läs mer

Satsning på transpersoners hälsa

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att göra en fördjupningsstudie.  Myndigheten ska även fördela 1 600 000 kronor till organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention hos transpersoner. Fokus ska vara på  unga transpersoner.

Läs mer

Ny publikation för HBTQ-arbete på statliga myndigheter

Jobbar du på statlig myndighet och har att göra med HBTQ-frågor? Nu finns en handledning som syftar till att du ska få kunskap och förslag på arbetssätt för att utveckla tillämpningen av strategin jämställdhetsintegrering. Det sker genom att också inkludera ett HBTQ-perspektiv, så att strategin utmanar heteronormen snarare än cementerar den. Kulturrådet har tillsammans med övriga HBT-strategiska myndigheter bidragit med erfarenheter till handledningen.

Läs mer och ladda ned publikationen som pdf

Header logo