Bild från utställning på Livrustkammaren. Foto: Erik Lernestål.

Museisamlingar synliggörs

En forskare med kompetens kring hbtqi-perspektiv anställs i ett forskningssamarbete inom museiområdet. Det är Livrustkammaren, Historiska museet och The Unstraight Museum som samverkar. Kulturrådet bidrar med 500 000 kronor.

Syftet är att lyfta fram tidigare osynlig hbtqi-historia, bland annat i Livrustkammarens och Historiska museets basutställningar. Genom att jobba tillsammans hoppas museerna på ett bestående resultat.

– Det här är efterlängtat, säger Fredrik Svanberg, forskningschef vid Historiska museet. Vi ska ta hjälp i nya utställningsprojekt och med att ta fram fler berättelser som knyter an till Historiska museets samlingar, berättelser som tidigare varit osynliga.

De tre museerna menar att hbtqi-historia ska vara representerad i basutställningar för kommande generationer att ta del av. Forskaren börjar sitt arbete den 1 mars 2016 och jobbar året ut.

Hbtqi är förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner samt intersexuella.

Header logo