Operan Turandot. Foto: Carl Thorborg.

Digitaliserad scenkonst – studie lämnad till regeringen

Kulturrådet har undersökt hur långt digitaliseringen av scenkonst har kommit i Sverige. Idag lämnas studien till regeringen.

– De flesta som valt att digitalisera har gjort det för att fler människor ska få ta del av kulturverksamheten, säger Per Svenson, utredare på Kulturrådet. Digitaliseringen skapar förutsättningar för kulturen att nå alla människor.

Kulturrådet konstaterar att en relativt stor del av de tillfrågade scenkonstinstitutionerna har erfarenhet av att göra föreställningar tillgängliga med digital teknik. Ytterligare institutioner planerar att göra det under det kommande året. Fortfarande finns det dock flera som av olika skäl är tveksamma till digitaliseringen.

Tre kanaler har använts: livesändningar på internet, livesändningar till digitaliserade biografer samt i efterhand utlagda produktioner på internet.

Ett begrepp som digitalisering kan rymma många olika aspekter. För Dramaten och Operan kan digitala sändningar vara en naturlig del i deras uppdrag som nationalscener. För exempelvis Dalateatern i Falun är det ett sätt att nå ut till vissa orter och platser med föreställningarna, när publiken kan ha svårt att ta sig till centralorten. Göteborgs Symfoniker har ett av landets första ”digitala konserthus”. GSO arbetar både med direktsändningar av konserter till regionens biografer och med att lägga upp konserter på webben.

Kulturrådet arbetar parallellt med ett regeringsuppdrag som handlar om tekniska lösningar för att göra kulturen mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet 1 mars 2014.

KONTAKT

Per Svenson
Utredare
Mobil: 070-397 76 80
per.svenson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo