Lotta Brilioth Biörnstad, Signe Westin, Edna Eriksson, Viktoria Nguema, Simon Strömberg och Mika Romanus.

Förändringar på Kulturrådet

Kulturrådet står inför en omorganisation som träder i kraft successivt under hösten. Några nya tjänster är redan tillsatta och en ny stor kultursatsning ligger i startgroparna. Stf generaldirektören går vidare till nytt uppdrag som förbundsdirektör på Teaterförbundet.

Ny chef för frågor som rör litteratur, läsning och kommunikation är Lotta Brilioth Biörnstad, tidigare koordinator för barnkulturfrågor på Kulturrådet. Signe Westin är ny verksamhetsstrateg i staben, som leds av generaldirektör Staffan Forssell.

Edna Eriksson, Viktoria Nguema och Simon Strömberg är handläggare för satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden, som är ett nytt regeringsuppdrag för Kulturrådet. Edna Eriksson har under många år arbetat med lärande processer och möten inom civilsamhälle, myndigheter och näringsliv. Viktoria Nguema har arbetat som projektledare inom civilsamhället i Botkyrka kommun. Simon Strömberg har senast varit utvecklingsledare på Kulturskolan i Stockholm. Alla tre är på plats 1 september och drar igång projektet.

Mika Romanus till Teaterförbundet

Mika Romanus, som idag är ställföreträdande generaldirektör för Kulturrådet, blir ny förbundsdirektör på Teaterförbundet. Mika Romanus tillträder vid årsskiftet då nuvarande förbundsdirektör Jaan Kolk går i pension.
– En topprekrytering, konstaterar Teaterförbundets ordförande Anna Carlson i ett pressmeddelande.

– De som arbetar professionellt inom scen, och filmområdet står inför stora utmaningar. Med Mika i organisationen kommer Teaterförbundet att stå starkt rustat att möta dessa, säger Anna Carlson.

Mika Romanus är idag chef för enheten scen, musik, bild och form samt ställföreträdande generaldirektör på Kulturrådet. Tidigare har hon bland annat arbetat med kulturpolitiska frågor nationellt och internationellt och har produktionserfarenhet från kulturområdet.

– Jag är mycket glad över mitt nya uppdrag. Goda villkor för kulturlivets aktörer är en central kulturpolitisk fråga. Teaterförbundet samlar flera yrkesgrupper som på olika sätt bidrar till ett vitalt kulturliv. Det känns mycket angeläget att arbeta för att de får bättre villkor, säger Mika Romanus

– Från Kulturrådets sida vill vi gratulera en mycket duktig medarbetare till ett riktigt toppjobb, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Bilden (från vänster): Lotta Brilioth Biörnstad, Signe Westin, Edna Eriksson, Viktoria Nguema, Simon Strömberg och Mika Romanus.

Header logo