Konferens: Kulturskolan i centrum

Kompetensförsörjning, tillgänglighet, digitalisering, samverkan och nya målgrupper - framtidens kulturskolor står inför flera utmaningar de närmaste åren. Den 5 december djupdyker vi i frågorna när Kulturskolecentrum anordnar konferensen Kulturskolan i centrum.

Konferensen äger rum på Norra Latin i Stockholm och temat är kulturskolornas utveckling. Programmet tar avstamp i en undersökning gjord om kulturskolornas behov och under dagen bjuder vi på viktiga panelsamtal, matnyttiga seminarier och tillfälle för inspirerande mingel. Dessutom kommer Kulturskolecentrum att presentera sin verksamhet och hur vårt stödjande uppdrag ser ut i praktiken.

Tid: 5 december 2018, kl 09:30-16 (fika och registrering från 08:30) Mingel kl 16-18 för de som vill

Plats: Norra Latin (Stockholm City Conference Centre) Drottninggatan 71B

Förmiddagen består av ett gemensamt pass i stora aulan, bland annat ett inspirationspass med modedesignern Bea Szenfeld, efter lunchen hålls parallella seminariepass – välj i anmälan vilka två pass du vill gå på.

Anmäl dig till konferensen här!

Program, karta och information om dagen hittar du i vår app ”Kulturrådet event”. Appen kommer även användas interaktivt med frågor under dagen.

Här hittar du instruktion för hur du laddar ned appen!

Konferensen vänder sig främst till kulturskolerchefer, kommunala och regionala företrädare, universitet och högskolor, myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt berör kulturskolan. Konferensen är kostnadsfri men en avgift tas ut för anmälda som inte dyker upp.

Konferensen kommer att filmas och fotograferas, det finns uppmärkta platser längst bak i lokalerna där vi inte filmar.

I anmälan finns möjlighet att anmäla behov av tillgänglighetsanpassning (hiss finns). Glöm inte att ange specialkost!

Fördjupande Seminarier

Detta är eftermiddagens fördjupade seminarier:

1. Kulturskolebidraget - vilket stöd kan man få?

Ny förordning och nya regler från 2019. Vad gäller och vad kan man söka för? Hur kan kommunerna samarbeta i större utsträckning?

Malin Palm, handläggare Kulturskolecentrum, Kulturrådet

2. Ett kliv för kulturskolan - vilka är framtidens kulturskolepedagoger?

Kulturskoleklivet är en satsning med syfte att utbilda fler lärare till kulturskolan. Men vilka är framtidens kulturskolepedagoger? Och vilka kompetenser behöver kulturskolan attrahera för att kunna erbjuda en tillgänglig och jämlik verksamhet av hög kvalitet.

Mårten Lempert, handläggare Kulturskolecentrum, Kulturrådet
Petter Rosenlund, enhetschef, Kulturskolan Östra Göteborg
Catarina Zarazua, handläggare scenkonst, Kulturrådet

3. Kultur för alla, men inte för mig - en funktionsvarierad kulturskola

Kulturskolan runt om i landet når många, men långt ifrån alla barn. Hur gör vi kulturskolan tillgänglig för fler barn oavsett funktionsvariation?

Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare, Share Music
Mona Tafvelin, rådgivare, Specialpedagogiska Myndigheten
Anna-Lena Jäderberg, pedagog, Västerås Kulturskola

4. Framtidens barn – vilken typ av kultur vill de ha?

Vilken typ av kultur efterfrågar framtidens barn och hur mycket ska egentligen efterfrågan få styra kulturskolan? Och kan ett breddat utbud av konstområden leda till att traditionella konstformer dör ut?

Erik Peurell, verksamhetssamordnare, kulturanalys utredare, Kulturanalys Norden
Petra Ahqvist, programproducent, Kulturhuset Blå Stället
Andreas Westberg, kulturskolechef, Värnamo kommun

5. 1+1 = 3 - kultur i och utanför skolan

Ett samtal om samarbete och samverkan mellan skola, kulturskola och skapande skola. Vad kan kulturskolan ge till skolan och vad kan kulturskolorna förvänta sig av skolan? Och kan skolan, kulturskolan, regionen och projekt inom Skapande skola samverka för att ge mer kultur till barn och unga?

Marie Fagerlind, handläggare Skapande skola, Kulturrådet
Björn Emmoth, kulturskolerektor, Kalix kommun 
Monica Wallman, kultursamordnare Utbildning Gävle, Gävle kommun
Mikael Jäderlund, kulturskolechef Mora kommun

6. Anna, Alice, Annika och … - hur når kulturskolan nya målgrupper?

Hur ska kulturskolan nå ut till fler än medelklassens barn? Hur blir kulturskolan mer jämlik och varför är ett breddat deltagande viktigt? Ett samtal kring hur kulturskolan når nya målgrupper och hur olika typer av samarbeten kan hjälpa till på vägen.

Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare Kulturrådet
Mariella Sivertstrand, Kulturchef Kungälv kommun
Tom Piha, artist och verksamhetsutvecklare Studiefrämjandet
Madeleine Hermerén, Strateg Kulturskolan Stockholm/Projektet Kulturskolan i storstan
Vendela Idun, dansare och pedagog, Streetstar sisters

7. Ett kulturellt kretslopp - om samarbeten mellan kulturskolan och övriga kulturlivet

Vilka vinster finns det med att kulturskolan samarbetar med exempelvis institutioner? Och vad vinner institutionerna på det? Exempel på kreativa utbyten och spännande samtal om återväxt, bredd och spets.

Jenny Löfström Elversson, verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum, Kulturrådet
Natasha Dahnberg, konstpedagog, Uppsala Konstmuseum
Julian Vigil, pedagog, Unga Klara

8. Regional samverkan - vad innebär det?

Vad är regionala kulturskolor och hur fungerar det? Vad finns det för fördelar och utmaningar? Vi samtalar om och visar exempel på den regionala kulturskolan, både ur barn- och organisationsperspektiv.

Kella Näslund, regional kulturskolesamordnare, Västmanland
Peter Tikkanen, utvecklingsledare regional kulturskolesamverkan, Örebro län
Torbjörn Neiman, Avdelningschef för Främjande länskulturfunktioner, Stockholms läns landsting

9. Från notböcker till Youtube - den digitala kulturskolan

Hur kan kulturskolorna bli mer digitala och kan digitaliseringen bidra till att nå fler? Samtal om hur digitalisering kan öka både möjligheter för, och kvalitet på undervisning. 

Malin Ströman, digital produktchef, SVTi

10. En inkluderande kulturskola i Norden - vad kan vi lära av varandra?

Konkreta erfarenheter och utmaningar från kulturskoleverksamheter och forskarvärlden i Norden.

Dagny Grøndahl Krogness, rektor, Ringerike kulturskole
Anna-Carin Uggla, Kulturutvecklare Barn och unga/Kulturpedagogiska enheten, Simrishamn 
Sylvia Carlsdotter, Enhetschef Kulturpedagogiska enheten, Kulturskolan i Simrishamn
Anders Rønningen, FoU-leder Norsk kulturskoleråd

 

Tips! Dagen efter konferensen "Kulturskolan i centrum", den 6 december, arrangerar Dans- och cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola en konferens om kulturskoledidaktik kl 9-15. Läs mer och anmäl dig här.

KONTAKT

Anna Gerdin
Projektledare
Telefon: 076-184 29 95
anna.gerdin@kulturradet.se

 

Header logo