Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Kulturrådet på plats

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

28 september, Stockholm

Lärandedag om det europeiska
kulturhuvudstadsåret Umeå 2014

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjuder in till en dag för utbyte av erfarenheter kring Umeå 2014. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell deltar i programmet i en panel tillsammans med Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och Annika Rembe, generaldirektör på Svenska institutet.  

• Hur har Umeå 2014 bidragit till ökat intresse för kulturen och dess betydelse för delaktighet och hållbar utveckling?
• Vad kan vi lära av samverkan? Hur samverkar vi bäst?
• Hur tar vi tillvara kunskaps-, erfarenhetsutbyten om kulturhuvudstadsprojektet med den europeiska dimensionen?

Evenemanget är inte öppet för allmänheten

Läs mer om Umeå 2014


27 september, Uppsala

Informationskväll om stöd och bidrag för kulturskapare

Kreativa Europa Kultur och MEDIA medverkar när konsulenterna inom dans, film och bildkonst i Uppsala arrangerar en informationskväll om att söka stöd och bidrag för kulturskapare. De medverkande institutionerna presenterar sina bidragsgivningar och kvällen avrundas med möjlighet att ställa frågor.

Tid: Tisdag den 27 september kl. 16.00–18:30
Plats: Off.konsten! C/O Teatergalleriet, Uppsala stadsteater
Anmälan till: Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent, på johannes.ehnsmyr@lul.se

Sista anmälningsdag är den 20 september. Ytterligare en informationskväll anordnas den 4 oktober så ange vilket/vilka datum du vill komma.

Läs mer om informationskvällarna


28–29 september, Stockholm

Dans i skolan-biennalen 2016

Kulturrådets generaldirektör Staffan Forsell inviger årets biennal, som har temat kulturens betydelse för integrationen. Under biennaldagarna presenteras nationella och internationella exempel på att dans överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer.

Läs mer om biennalen


3 oktober, Stockholm

Öppet hus med bidragsinformation

Kulturrådet medverkar under Öppet hus som arrangeras av Stockholms Kulturförvaltning. Även Konstnärsnämnden och Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting deltar.

Ingen föranmälan krävs, men om du anger att du vill träffa Kulturrådets handläggare får du en kölapp när du kommer. Undvik gärna att komma precis innan stängningsdags då det är svårt att dra över på tiden!

Tid: Måndag den 3 oktober kl 15.00-17.00
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N

Läs mer om Stockholms Kulturförvaltnings Öppet hus


4 oktober, Uppsala

Informationskväll om stöd och bidrag för kulturskapare

Kulturrådet medverkar när konsulenterna inom dans, film och bildkonst i Uppsala arrangerar en informationskväll om att söka stöd och bidrag för kulturskapare. De medverkande institutionerna presenterar sina bidragsgivningar och kvällen avrundas med möjlighet att ställa frågor.

Tid: Tisdag den 4 oktober kl. 16.00–18:30
Plats: Off.konsten! C/O Teatergalleriet, Uppsala stadsteater
Anmälan till: Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent, på johannes.ehnsmyr@lul.se

Sista anmälningsdag är den 20 september. Även den 27 september anordnas en informationskväll så ange vilket/vilka datum du vill komma.

Läs mer om informationskvällarna


17 oktober, Göteborg

Konferensen Från Att till Hur

Kulturrådets handläggare Karin Westling medverkar och berättar om arbetet för ökad tillgänglighet inom kulturlivet. Hur ser arbetet ut från 2017 och framåt?

Tid och plats: klockan 9.00–16.30 på Backa Teater i Göteborg

Läs mer om konferensen


22 november, Malmö

Kulturrådet på Creative Powers for Europe

Nya sätt att stödja våra kulturella och kreativa näringar behövs, inte minst för att kunna uppnå långsiktig hållbarhet. Tillsammans med Tillväxtverket och Region Skåne arrangerar Kulturrådet ett idékonvent om hur de kulturella och kreativa näringarna kan skapa ny värden i näringsliv och samhälle i Europa.

Under konventet träffas nyckelpersoner och experter inom kultur-, näringslivs, hållbarhets - och samhällsfrågor. Deltagarna kan inspireras av goda exempel  och delta i diskussioner om hur positionerna för de kulturella och kreativa näringarna kan flyttas fram på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Läs mer om konventet

FRITT ORD 250

Logotype: Fritt ord 250.Kungliga biblioteket och Kulturrådet samverkar under 2016 för att uppmärksamma att Sveriges tryckfrihetsförordning fyller 250 år, den äldsta i världen.

Tisdagar med tryckfriheten – se hela serien på webben
Fem tisdagskvällar under våren samtalade forskare och publicister om yttrandefrihet och tryckfrihet. Samtalsserien spelades in och kan ses på webben.

Header logo