Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Kulturrådet på plats

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

1 december, Stockholm

Delaktighetsdagen 2016!

Delaktighetsdagen är en dag för nätverkande, inspiration och kunskapsutbyte inom funktionshinderområdet. En strategiperiod för genomförande av funktionshinderspolitiken tar nu slut och en ny funktionshinderspolitik ska formas där kommuner, landsting, myndigheter och funktionshindersrörelse har en fortsatt viktig roll i genomförandet.

Karin Westling från Kulturrådet deltar och pratar om myndighetens arbete.
 
Dag: 1 december
Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm


7 december, Stockholm

Konsten att beröra – Om kulturens möjlighet att väcka frågor och bredda perspektiv

Det sägs att konst och kultur har kraft att förflytta positioner. Få oss att ändra attityder och se bortom det invanda. Men hur går det till? Kan konst motverka rasism och utmana negativa normer och stereotyper? Och är vi beredda på de reaktioner som kan uppstå?

Under dagen medverkar en rad personer inom konst-, kultur- och kulturarvsområdet i samtal och i framträdanden.

Kom och låt dig inspireras tillsammans med andra kulturaktörer från hela landet!

Konferensen vänder sig främst till verksamhetsledare, producenter och tjänstemän vid kulturinstitutioner och andra verksamheter som förmedlar och beställer konst och kultur.

Konferensen är kostnadsfri.

Se hela programmet

Dag: 7 december 2016.
Plats: Musikaliska, Stockholm.

Konferensen arrangeras av Kulturrådet i samarbete med Riksutställningar.


 2017


6–10 januari, New York

Apap

Den 6–10 januari samordnar Kulturrådet en svensk närvaro vid APAP i New York, världens största mässa för scenkonst.

Den 6 januari deltar Kulturrådet i seminariet, The Arts and Communities in Crisis och den 7 januari arrangerar Kulturrådet seminariet Arts Happens in Creative Places – how cultural policies and community initiatives together can develop the art and find new ways to ensure everyone´s right to culture. 

Dag: 6–10 januari 2017
Plats: New York


30 januari, Stockholm

Skola + museum-mässan

Ett 20-tals museer, de flesta i Stockholms län, arrangerar varje år en mindre mässa med närmare 500 besökare. Syftet är att skolpersonal får träffa museerna och få information om vad museerna kan göra för skolorna. I år är mässan på Armémuseum. Kulturrådet deltar som utställare. Mer information följer inför mässan.

 

FRITT ORD 250

Logotype: Fritt ord 250.Kungliga biblioteket och Kulturrådet samverkar under 2016 för att uppmärksamma att Sveriges tryckfrihetsförordning fyller 250 år, den äldsta i världen.

Tisdagar med tryckfriheten – se hela serien på webben
Fem tisdagskvällar under våren samtalade forskare och publicister om yttrandefrihet och tryckfrihet. Samtalsserien spelades in och kan ses på webben.

Header logo