Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Kulturrådet på plats

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

31 oktober-1 november, Älvsjö

Skolforum

Kulturrådet medverkar med Skapande skola och nya Barn- och ungdomsbokskatalogen. I Kulturrådets monter visar vi katalogen och svara på frågor om Skapande skola.

Dag: 31 oktober-1 november
Plats: Älvsjömässan

Läs mer om Skolforum


9 november, Stockholm

Riksantikvarieämbetets höstmöte

Dag: 8-10 november
Var: Nalen, Stockholm

Läs mer om Riksantikvarieämbetets höstmöte


 15 november, Montreal

CINARS

Under scenkonstmässan CINARS’ i Montreal medverkar Elin Norquist från Kulturrådet som expert i ett runda bordssamtal. Deltagarna är välkomna till ett samtal med fokus på kunskap och erfarenheter om hur samarbete med nordiska länder kan se ut.

Dag: 15 november
Tid: 14.15-16.15
Plats: The Great knowledge café på Hotel Bonaventure (det officiella CINARS’ hotellet)

CINARS  pågår 14-20 november  och står för Conference Internationale des arts de la Scene.

Läs mer om CINARS


17 november, Malmö

MR-dagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Dag: 17 november
Plats: Malmö

Läs mer om MR-dagarna


22 november, Malmö

Kulturrådet på Creative Powers for Europe

Nya sätt att stödja våra kulturella och kreativa näringar behövs, inte minst för att kunna uppnå långsiktig hållbarhet. Tillsammans med Tillväxtverket och Region Skåne arrangerar Kulturrådet ett idékonvent om hur de kulturella och kreativa näringarna kan skapa ny värden i näringsliv och samhälle i Europa.

Under konventet träffas nyckelpersoner och experter inom kultur-, näringslivs, hållbarhets - och samhällsfrågor. Deltagarna kan inspireras av goda exempel  och delta i diskussioner om hur positionerna för de kulturella och kreativa näringarna kan flyttas fram på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Läs mer om konventet


22 november, Karlstad

EU OCH KULTUREN

Region Värmland bjuder in till informationsmöte om europeiskt samarbete och möjligheter till ekonomiskt bidrag. Kreativa Europa som är kontaktkontor på Kulturrådet för EU Kommissionens kulturstödsprogram finns på plats och berättar om sektorsprogrammet. Informationsmötet är främst avsett för regionala kulturverksamheter och föreningar och för Region Värmlands kommuner och landsting.

Dag: 22 november
Tid: Kl 13.00-16.00
Plats: Scandic Winn, Karlstad

Läs mer om dagen

FRITT ORD 250

Logotype: Fritt ord 250.Kungliga biblioteket och Kulturrådet samverkar under 2016 för att uppmärksamma att Sveriges tryckfrihetsförordning fyller 250 år, den äldsta i världen.

Tisdagar med tryckfriheten – se hela serien på webben
Fem tisdagskvällar under våren samtalade forskare och publicister om yttrandefrihet och tryckfrihet. Samtalsserien spelades in och kan ses på webben.

Header logo