Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Kulturrådet på plats

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

31 augusti – 3 september, Düsseldorf

Tanzmesse

Konstnärsnämnden samordnar tillsammans med Kulturrådet den svenska närvaron vid den internationella dansmässan Tanzmesse i Düsseldorf 2016.

I det svenska båset presenterar sig fria aktörer som har stöd från Konstnärsnämnden eller Kulturrådet, samt agenter/producenter som företräder dessa för en internationell branschpublik.

Läs mer om Tanzmesse


1 september, Stockholm


Jämlik scen – nu

ShareMusic & Performing Arts arrangerar en temadag kring jämlik scen. Jämlik scen vill visa hur inkluderande konstnärligt arbete kan se ut. Medverkar gör bland andra Alice Bah Kuhnke, kultur-, och demokratiminister. Ronnie Hallgren, VD Göteborgsoperan, Charles Hazlewood, brittisk dirigent, Sanaka Samarasinha, chef för FN i Belarus med flera.

Panelsamtal: Per Lodenius och Niclas Malmberg, båda från kulturutskottet. Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Kulturrådet. Moderator Malcolm Dixelius.

Läs mer om temadagen


22-25 september, Göteborg

Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Kulturrådet arrangerar Ung scens program på bokmässan för tredje året i rad. Det övergripande temat är Barns rätt till kultur, och programmet kommer även att genomsyras av mässans eget huvudtema Yttrandefrihet.

Kulturrådet arrangerar flera storseminarier om bland annat fristadsförfattares villkor, läsning och empati, kulturpolitik i länder med begränsad yttrandefrihet och det romska berättararvet.

Årets ALMA-mottagare Meg Rosoff  kommer till mässan och framträder både på Ung scen och i ett längre seminarium.

Läs mer om Bok & Bibliotek


17 oktober, Göteborg

Konferensen Från Att till Hur

Kulturrådets handläggare Karin Westling medverkar och berättar om arbetet för ökad tillgänglighet inom kulturlivet. Hur ser arbetet ut från 2017 och framåt?

Tid och plats: klockan 9.00–16.30 på Backa Teater i Göteborg

Läs mer om konferensen


22 november, Malmö

Kulturrådet på Creative Powers for Europe

Nya sätt att stödja våra kulturella och kreativa näringar behövs, inte minst för att kunna uppnå långsiktig hållbarhet. Tillsammans med Tillväxtverket och Region Skåne arrangerar Kulturrådet ett idékonvent om hur de kulturella och kreativa näringarna kan skapa ny värden i näringsliv och samhälle i Europa.

Under konventet träffas nyckelpersoner och experter inom kultur-, näringslivs, hållbarhets - och samhällsfrågor. Deltagarna kan inspireras av goda exempel  och delta i diskussioner om hur positionerna för de kulturella och kreativa näringarna kan flyttas fram på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Läs mer om konventet

FRITT ORD 250

Logotype: Fritt ord 250.Kungliga biblioteket och Kulturrådet samverkar under 2016 för att uppmärksamma att Sveriges tryckfrihetsförordning fyller 250 år, den äldsta i världen.

Tisdagar med tryckfriheten – se hela serien på webben
Fem tisdagskvällar under våren samtalade forskare och publicister om yttrandefrihet och tryckfrihet. Samtalsserien spelades in och kan ses på webben.

Header logo