Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Kulturrådet på plats

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

4 juli, Visby

Kulturrådet i Almedalen

Kulturklyftan – vision och verklighet

Kulturrådet arrangerar tillsammans med sju andra kulturmyndigheter i Samverkansrådet en seminariedag under rubriken Kulturklyftan – vision och verklighet, i Länsstyrelsens trädgård.

Läs mer om seminarierna

Äga rum

Kulturrådet och Statens konstråd håller i en frukostträff om Äga rum – regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Ansvaret för Äga rum delas av Kulturrådet och Statens konstråd. Kulturrådet genom bidraget Kreativa platser och Statens konstråd genom sitt projekt Konst händer.

Läs mer om frukostträffen


6 juli, Visby

Kulturens plats i den regionala samhällsutvecklingen

Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell medverkar i ett seminarium under Almedalsveckan som diskuterar dagens utmaningar med kultursamverkansmodellens finansiering och kulturens plats och möjligheter i de nya regionerna. Seminariet arrangeras av Svensk Scenkonst och Regional Musik i Sverige.

Tid: 9.30–10.30

Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10, Visby

Läs mer om kultur i Almedalen 2016


22-25 september, Göteborg

Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Kulturrådet arrangerar Ung scens program på bokmässan för tredje året i rad. Det övergripande temat är Barns rätt till kultur, och programmet kommer även att genomsyras av mässans eget huvudtema Yttrandefrihet.

Kulturrådet arrangerar flera storseminarier om bland annat fristadsförfattares villkor, läsning och empati, kulturpolitik i länder med begränsad yttrandefrihet och det romska berättararvet.

Årets ALMA-mottagare Meg Rosoff  kommer till mässan och framträder både på Ung scen och i ett längre seminarium.

Läs mer om Bok & Bibliotek


17 oktober, Göteborg

Konferensen Från Att till Hur

Kulturrådets handläggare Karin Westling medverkar och berättar om arbetet för ökad tillgänglighet inom kulturlivet. Hur ser arbetet ut från 2017 och framåt?

Tid och plats: klockan 9.00–16.30 på Backa Teater i Göteborg

Läs mer om konferensen


22 november, Malmö

Kulturrådet på Creative Powers for Europe

Nya sätt att stödja våra kulturella och kreativa näringar behövs, inte minst för att kunna uppnå långsiktig hållbarhet. Tillsammans med Tillväxtverket och Region Skåne arrangerar Kulturrådet ett idékonvent om hur de kulturella och kreativa näringarna kan skapa ny värden i näringsliv och samhälle i Europa.

Under konventet träffas nyckelpersoner och experter inom kultur-, näringslivs, hållbarhets - och samhällsfrågor. Deltagarna kan inspireras av goda exempel  och delta i diskussioner om hur positionerna för de kulturella och kreativa näringarna kan flyttas fram på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Läs mer om konventet

FRITT ORD 250

Logotype: Fritt ord 250.Kungliga biblioteket och Kulturrådet samverkar under 2016 för att uppmärksamma att Sveriges tryckfrihetsförordning fyller 250 år, den äldsta i världen.

Tisdagar med tryckfriheten – se hela serien på webben
Fem tisdagskvällar under våren samtalade forskare och publicister om yttrandefrihet och tryckfrihet. Samtalsserien spelades in och kan ses på webben.

Header logo