Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.

Almedalen 2017 – Digitalisering av konst och kultur

Här kan du se seminariet Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken i efterhand. Sändningen är teckentolkad. Det går även att se seminarierna uppdelade i olika videoklipp.

Se Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken

Kulturrådets rapport om fördelning av statliga kulturutgifter

Idag, den 30 juni, skickar Kulturrådet rapporten "Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 2015-2016" till regeringen. Rapporten ger en övergripande bild av hur statliga kulturutgifter fördelats mellan Sveriges regioner.

Läs mer om rapporten

Foto: Bok & Bibliotek.

Kulturrådet på Bok & Bibliotek 2017

Den 28 september–1 oktober möts författare och bokälskare på Bok & Bibliotek i Göteborg. Kulturrådet arrangerar Ung scens program för fjärde året i rad. Fokus är barns rätt till kultur, läslust och allas lika värde. En av höjdpunkterna är när den nya läsambassadören presenteras av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer om Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Kulturrådet är engagerat i Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling

Kulturrådets generaldirektör har skrivit på en avsiktsförklaring tillsammans med drygt 50 andra myndighetschefer om att samverka för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vi hoppas att vi kan återkomma löpande fram till 2030 om de insatser som görs för att driva utvecklingen framåt.

Läs mer om Kulturrådets relation till Agenda 2030

Karavan.

84 miljoner till fri scenkonst inom dans, teater, opera, cirkus och performance

Den fria scenkonsten är mångfacetterad, konstnärligt vital och befinner sig i ett expansivt skede. Kulturrådet har beslutat att fördela 49,2 miljoner kronor i bidrag till aktörer inom teater, opera, cirkus och performance samt 34,7 miljoner kronor i bidrag till fria aktörer inom dansområdet. I båda fallen rör det sig om verksamhetsbidrag, alltså bidrag till aktörernas kontinuerliga verksamhet, inte till specifika projekt.

Läs mer och se listorna över fördelningen

Dungen.

1,3 miljoner kronor i turnéstöd till musikgrupper

Folkmusikduon Ellika Solo Rafael spelar runt om i Kanada, Romeo & Julia kören ska göra flera gästspel i Kina, och indieartisten Shitkid ska ut på europaturné. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 30 aktörer på cirka 1,3 miljoner kronor.

Läs mer och se lista över fördelningen

Anne Thulin, Double Dribble, 2010. Foto: Anders Norrsell.

Kulturrådets yttrande om kultursamverkansmodellens utvecklingsmöjligheter

Kulturrådet instämmer i stort i förslagen i promemorian "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen". Läs mer om några kompletterande synpunkter och kommentarer i vårt remissvar.

Läsambassadörens sommarlovsläsbrev 2017

Läsambassadören Anne-Marie Körling skriver en personlig sommarhälsning till alla föräldrar och barn med tips om hur den lustfyllda läsningen kan föra oss närmare varandra, berika våra intellekt och resa ut på äventyr utanför tid och rum.

Läs sommarlovsläsbrevet

Cherrie. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin

Fyra miljoner kronor till svenska musikutgivningar

R’n’b-artisten Cherrie, lutenisten Anders Ericson och singer-songwritern Skator är exempel på artister vars produktioner nu beviljas stöd. Kulturrådet fördelar vid årets första ansökningsomgång cirka fyra miljoner kronor i bidrag till 70 utgåvor på 54 musikbolag. Totalt inkom 318 ansökningar.

Läs mer och se lista över fördelningen

Kulturrådet på Scenkonstbiennalen: samtida scenkonst – en spaning

Scenkonsten är i dag mångfacetterad. Gränserna suddas ut och blir allt mer porösa. Under programpunkten Scen Konst Praktik på Scenkonstbiennalen i Norrköping bjöd Kulturrådet in koreografen Zoë Poluch, regissören Anna Pettersson och filosofen Josefine Wikström som fick ta tempen på vad som händer inom scenkonsten idag. (Om scenkonst ens är ett relevant begrepp?). Samtalet reflekterar kring vart den samtida scenkonsten är på väg och om det performativa begreppet.

Läs ett referat av panelsamtalet

Att överbrygga läsklyftor – En metoddag om läsfrämjande för vuxna

Välkommen till en fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Läs mer om metoddagen

Luleå får sin första fristadskonstnär

Kulturrådet har beslutat att fördela 200 000 kr i projektbidrag till fristadskonstnärer. En av bidragsmottagarna denna omgång är Luleå som får sin första fristadskonstnär, journalisten Tesfagiorgis Habte Kelati. Han närvarar vid ICORN:s nätverksmöte som äger rum i Lillehammer i Norge 31 maj-2 juni. Även Kulturrådet är på plats.

Läs mer om bidragsfördelningen

Familjesatsningar och författarträffar får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar drygt 8,3 miljoner i stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser i Sverige. Det är bland annat satsningar på uppsökande verksamhet och läsfrämjande insatser som involverar hela familjen som prioriterats den här ansökningsomgången.

Läs mer och se lista över fördelningen

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Kulturrådet fördelar cirka 23,7 miljoner kronor i inköpsstöd till folk- och skolbibliotek i 236 kommuner. I likhet med föregående år bedömer Kulturrådet att det finns ett ökat behov av inköp av litteratur på andra språk än svenska och som särskilt riktar sig till nyanlända och asylsökande barn- och ungdomar i Sverige.

Läs mer och se lista över fördelningen

97 MILJONER TILL MUSIK- OCH KULTURSKOLORNA

Musik- och kulturskolor i 200 kommuner får dela på 97 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att få nya elevgrupper att delta. 

Läs mer om bidragsfördelningen och se lista på hur bidraget fördelats

Krönika: "Varför kräver du svar av mig?"

Shelly Ravid, musiker, skriver om att vara israel och judinna, om frågor som förföljer en genom livet och om att bli politiserad vare sig man vill eller inte. Ravid är den sjätte oberoende krönikören i Kulturrådets serie Gränsländer där kulturutövare från de nationella minoriteterna (judar, romer, det samiska folket, sverigefinnar och tornedalingar) skriver om olika konstnärliga uttryck och frågor.

Läs krönikan

KULTURRÅDET I MEDIA

Kina bannlyser Justin Bieber för ”dåligt beteende”
22/07-17, 09:39
Justin Bieber får inte uppträda i Kina. Landet har tröttnat på artistens ”dåliga beteende”. Enligt Pekings kulturråd har stjärnan orsakat...
Källa: Aftonbladet.se
Rusning efter svenska barnböcker i Kina
22/07-17, 06:07
Kinesiska barn verkar gilla svenska böcker. Förra året kom rekordmånga kinesiska ansökningar om översättningsstöd in till Kulturrådet,...
Källa: Arbetarbladet.se
Livemusik i lada och bungalow
21/07-17, 13:24
Genreöverskridande folkmusik och svängig världsmusik. Kulturföreningen Klubb SAM arrangerar två konserter i samband med Yranveckan. Annons...
Källa: Lanstidningen Ostersund
Läget ”alarmerande” för tyska kulturkvinnor
21/07-17, 10:40
I en ny rapport som den tyska regeringen tagit fram visas att kvinnor i medie- och kulturbranschen systematiskt missgynnas. Nu vidtar de...
Källa: DN.se
Header logo