Skånes dansteater. Foto: Malin Arnesson.

Möt oss på Folk och kultur

Den 6–9 februari deltar Kulturrådet på det årliga kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna. Vi delar monter med Konstnärsnämnden och arrangerar seminarier om bland annat läsning som brobyggare, kulturpolitik för alla och kulturskolan i kulturens ekosystem.

Läs mer om vår medverkan på Folk och kultur

Kollage, kulturtidskrifter

Från poesi till samhällsdebatt när vi fördelar stöd till kulturtidskrifter

83 kulturtidskrifter delar på drygt 22,7 miljoner när Kulturrådet fördelar det årliga produktionsbidraget. Opulens, Respons, Tecknaren och Örnen och kråkan är fyra kulturtidskrifter som nu får tidskriftsstöd från Kulturrådet för första gången.

Läs mer om fördelningen

Foto: Susanne Kronholm

Välkommen till webbinarium om Stärkta bibliotek

Vi har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Årets ansökningsomgång är mellan 7 mars och 4 april. Med anledning av detta anordnar vi ett webbinarium torsdag den 31 januari. Välkommen att delta!

Läs mer om webbinariet

Missade du konferensen Kulturskolan i centrum?

Nu kan du se alla seminarier i efterhand, vi har samlat alla filmer från 5 december på vår webb. Hör Bea Szenfeld prata om vikten av kreativitet för barn och unga och lyssna på diskussionerna om utmaningarna som framtidens kulturskolor står inför - kompetensförsörjning, tillgänglighet, digitalisering, samverkan, bland annat.

Läs mer

Kulturrådets regleringsbrev

Små skillnader i Kulturrådets regleringsbrev

Av den stora mängd uppdrag som vi får i regleringsbrevet framstår få skillnader mellan åren 2018 och 2019. Några områden som skiljer sig mot det förra regleringsbrevet är kulturskolorna och vissa läsfrämjande insatser.

Läs mer om regleringsbrevet här

Fler kulturskolor breddar sitt utbud

Musik har länge varit den vanligaste konstformen på svenska kulturskolor, men fler och fler öppnar upp sina verksamheter för nya konstområden. Det visar en sammanställning av kulturskolornas verksamhet mellan åren 2011-2017.

Läs hela artikeln

FAS – Föreningen Art & Science/3:e våningen, verk av Cecilia Jansson.

Fortsatta satsningar på bild och form under 2019

Inför 2018 höjde regeringen stödet till bild och formkonst med 40 procent. Ökningarna har lett till att Kulturrådet har kunnat satsa på konstnärlig utveckling och tillgänglighet inom bildkonsten även under nästa år. Fler konstnärer får mer betalt och området bild - och formkonst har stärkts.
(Foto: FAS – Föreningen Art & Science/3:e våningen, verk av Cecilia Jansson).

Läs mer om det här

Information om kulturskolebidraget

Vi får just nu många frågor om kulturskolebidraget, med anledning av den budget som röstades igenom i riksdagen 12 december. Bidraget kommer inte fördelas under 2019.

Läs mer

Bokgåvor till förskolan

Kulturrådet har fått ett nytt uppdrag kring läsfrämjande insatser i förskolan. Utöver en extra satsning på högläsning ska alla förskolor i Sverige få gratis böcker. Under november kommer alla kommuner i Sverige få en rekvisition per post från Kulturrådet, gällande utbetalning av bidrag för att beställa böckerna. Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019.

Läs mer om bokgåvorna

Foto: Susanne Beyer, Artworker Lysekil.

Extra satsning på barn och unga från regeringen

I somras gav regeringen Kulturrådet i uppdrag att förstärka kultur för barn och unga. 10 extra miljoner skulle fördelas till projekt över hela landet. 310 ansökningar från samtliga län kom in. Nu är fördelningen klar.

Läs mer om fördelningen

c.off, foto: Cristina Caprioli

Sista pengarna fördelade i lyckad internationell pilot

c.off får bidrag för att delta på MISS READ: Berlin Art Book Fair 2019, Andréhn-Schiptjenko får bidrag för att resa till Mexico och Material Art Fair och Nordberg Movement reser till Sibiu Performing Arts Market   i Rumänien. Totalt fördelar Kulturrådet 215 000 kronor i den sista omgången av kulturexportstödet.

Läs mer om fördelningen

Eva Mofalk

Eva Mofalk ny chef för verksamhetsstöd

Eva Mofalk blir ny chef för verksamhetsstöd på Kulturrådet. Hon arbetar i dag på Energimyndigheten och börjar sin nya tjänst den 1 mars 2019.

Läs mer

Barn- och ungdomsbokskatalogen 2018/2019 som app

Nu är den här som app, årets barn- och ungdomsbokskatalog! Här presenteras ett urval – cirka 215 titlar – av nya böcker och serier i årets utgivning. Ladda ner den gratis på Appstore och Google Play.

I appen hittar du tips på böcker för de allra minsta, ungdomar och unga vuxna. Du kan såklart söka efter böcker om ett visst ämne eller på ett visst språk. Favoritmarkera de böcker du gillar, så har du din lista redo nästa gång du går till bibblan eller bokhandlaren. 

Läs mer om appen och katalogen här

Header logo