Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS (Performing Arts Market in Seoul), 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.

Läs mer om Kulturrådet på PAMS 2017

Vad är grejen med cirkus?

Kulturrådet har regeringens uppdrag att kartlägga den professionella samtida cirkusen. Under programpunkten Uppdrag Cirkus, en av Kulturrådets två seminarieprogram under Scenkonstbiennalen 2017 i Norrköping, lyftes flera intressanta aspekter fram i ett panelsamtal med inbjudna gäster. Bland annat efterlystes kraftfulla plattformar, starkare nätverk mellan både professionella och folkrörelse samt kunskapshöjande insatser för politiker och beslutsfattare.

Läs mer om seminariet

Alice Bah Kuhnke på uppstartsträffen för Kreativa platser tidigare i år.

Alice Bah Kuhnke och Ibrahim Baylan besökte två Kreativa platser-projekt

Som en del av regeringens reformprogram Äga rum, som ska stärka utsatta områden och motverka segregation, besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan verksamheter i Botkyrka den 15 maj. Bland annat besökte ministrarna två projekt som har beviljats bidraget Kreativa platser, Kulturrådets satsning inom Äga rum.

Läs mer om besöket och projekten

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nya mål för funktionshinderspolitiken

Regeringen har presenterat ett nytt mål och en ny inriktning som ska styra funktionshinderspolitiken. Propositionen lämnas nu vidare till riksdagen för beslut i höst. Den innehåller inga lagförslag utan utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att alla människor ska ha jämlika levnadsvillkor och kunna vara delaktiga i samhället och kunna få hjälpmedel och stödinsatser.

Läs mer om den nya funktionshinderspolitiken

ALMA-pristagaren Wolf Erlbruch till Sverige

Illustratören och bilderboksskaparen Wolf Erlbruch kommer till Sverige för att ta emot Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2017. Under det drygt en vecka långa Sverigebesöket ger han även en pristagarföreläsning för allmänheten.

Läs mer på ALMAs hemsida

Stöd till läsning under skollov

Kulturrådet fördelar för första gången stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov. Drygt 1,5 miljoner kronor fördelas till sju beviljade ansökningar.

Läs mer

Att försvara kulturen och demokratins gränser

Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton och generaldirektör Staffan Forssell skriver här ett gemensamt uttalande om att försvara kulturen och demokratins gränser. Detta med anledning av Almedalen och Bokmässan i Göteborg, som i år ser ut att gästas av Nordiska motståndsrörelsen respektive Nya Tider.

Läs uttalandet

Nordic Textile Art

1,5 miljoner kronor till bild och form

Elva projekt delar på närmare 1,5 miljoner kronor när Kulturrådet fördelar årets första projektbidrag inom bild- och formområdet. För att främja konstområdets internationalisering beviljas ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art pengar för projektet University of Disaster. Nordiska Konstförbundet - svenska sektionen för curatorsresidens och Nordic Textile Art får pengar för en nordisk textilkonferens.

Läs mer om fördelningen

Intervju med Anna van der Vliet - aktuell på Venedigbiennalen

En av bidragsmottagarna för den senaste bidragsfördelningen inom projektbidraget för bild och form är Institute for Contemporary Ideas and Art, ICIA. En  organisation med bas i Göteborg som utvecklar och genomför konst- och designprojekt i samarbete med konstnärer utifrån en curatoriell idé om situation, kontext och produktion. Deras senaste projekt, som de beviljats bidrag för, är en del av Venedigbiennalen 2017. Vi pratade lite med Anna van der Vliet, grundare och konstnärlig ledare för ICIA.

Läs intervjun

Misstänkt förskingring av bidragsmedel

Kulturrådet har polisanmält en förening som under 2016 tagit emot drygt en miljon kronor i bidrag för kulturverksamhet.

Läs hela artikeln

Bild och form prioriteras i Kulturrådets utvecklingsbidrag till regionerna

Kulturrådet har fördelat idag cirka 20 miljoner  kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen. 53 ansökningar  från hela landet får stöd. En tredjedel avser bild- och formområdet.

Läs mer och se lista över fördelningen

Dolaresa Andersen

Krönika: "Mitt blod är lika rött som ditt"

Dolaresa Andersen, programledare, skriver om hur hon fick syn på rasismen, vad hon gör åt det och ger tips till dem som drömmer. Andersen är den femte oberoende krönikören i Kulturrådets serie Gränsländer där kulturarbetare från de nationella minoriteterna (judar, romer, det samiska folket, sverigefinnar och tornedalingar) skriver om olika konstnärliga uttryck och frågor.

Läs krönikan

Logo Scenkonstbiennalen

Cirkus och samtida scenkonst i rampljuset

Kulturrådet arrangerar två viktiga samtal under Scenkonstbiennalen 2017 i Norrköping. Samtalen belyser cirkusens framtid i Sverige, och vart den samtida scenkonsten är på väg.

Läs mer om Scenkonstbiennalen

177 miljoner till kultur i skolan

Kulturrådet fördelar 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning på Skapande skola. Pengarna fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor.

Läs mer och se lista över fördelningen

Mirjam Tally.

Nästan 3,5 miljoner kronor i bidrag till samverkan med komponister

I vårens omgång av bidraget till samverkan med komponister har Kulturrådet beslutat att fördela 3 471 000 kronor. Söktrycket med ansökningar med kvinnliga komponister har gått ned något jämfört med i fjol, andelen av de som sökt är nu 37,5 procent; andelen beviljade ansökningar med kvinnor är 43 procent.

Läs mer och se bidragsfördelningen

Kulturrådet om misstänkt muta

Den 25 april väcktes åtal om tagande av muta mot myndighetsföreträdare inom kultursektorn. Bland annat mot två personer som tidigare arbetat i chefspositioner på Kulturrådet.

Läs hela artikeln

Varför är tidiga insatser av språk och böcker viktigt?

Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Här kan du se en film från ett Bokstart-hembesök.

Se filmen

Utveckla vår nya webbplats

Kulturrådet söker en engagerad och kunnig kreativ byrå för uppdraget att utveckla vår nya webbplats. Vi vill bjuda våra besökare på en tillgänglig och inkluderande användarupplevelse som sätter besökarnas behov i centrum. Välkommen att lämna anbud till och med den 18 maj.

Läs mer och se upphandlingen

KULTURRÅDET I MEDIA

Norrtäljepolitikern föreslås som ordförande för Bygdegårdarnas riksförbund
29/05-17, 16:47
Valberedningen i Bygdegårdarnas riksförbund föreslår Per Lodenius (C) som ny ordförande.
Källa: Norrtelje Tidning
Miljoner till kultur i skolan
29/05-17, 14:00
Kultur Skolorna i Norrbotten får 5,2 miljoner av Kulturrådet. Det är Skapande skola-medel som tillfaller samtliga kommuner, fem friskolor...
Källa: Kuriren.nu
Alice Bah Kuhnke besöker Västerås
29/05-17, 13:58
Den 1 juni kommer kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke till Västerås för att bland annat besöka museer i staden samt inviga...
Källa: Kulturdepartementet - Regeringen.se
Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS
29/05-17, 13:23
Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS i Seoul, 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.
Källa: KULTURRADET
Header logo