Kick-off inför det svenska hedersgästskapet

Kulturrådet anordnar i samarbete med Svenska Institutet ett evenemang kring svensk barn- och ungdomslitteratur i Rom den 7-9 november, som en kick-off inför det svenska hedersgästskapet.

Ett 70-tal italienska barnboksförläggare, kulturjournalister och översättare är bjudna till det svenska residenset i Rom för en eftermiddag och kväll ägnad helt åt svensk barn- och ungdomslitteratur.

Åsa Warnquist från Svenska Barnboksinstitutet håller en föreläsning om trender i nutida svensk barn- och ungdomslitteratur, Kulturrådet berättar om programmet för det svenska deltagandet i Bologna och informerar om våra olika stöd, och Helen Sigeland berättar om ALMA 10 år.

Därutöver får de svenska förlagen presentera sin verksamhet och några extra spännande författarskap som ännu inte översatts till italienska.

Header logo