Camera Sud

Via Valdonica 5
Bologna

26 mars kl. 19.00 


My Light Future - Artist Talk

Möt konstnären Aleksandra Stratimirovic och konstprojektet My light future med ljustexter i på olika platser i centralal Bologna. 
För platser se www.nosadelladue.com

Konstprojektet My light Future använder den kommersiella kommunikationens språk för att uppmärksamma barnens roll i samhället, genom att uttrycka deras uppfattning om nuet och förhoppningar inför framtiden. Barnens tankar och funderingar samlas in och överförs till ljusmeddelanden, för att sedan visas på allmänna och kommersiella platser. My Light Future drar till sig konsumentens blick, men i stället för att överföra ett kommersiellt budskap lyfter det fram ett ovanligt och sällan hört perspektiv – barnets.

Av Aleksandra Stratimirovic I samarbete med Nosadella.due.
Utställningen pågår 23 March-7 April och arrangeras av Svenska institutet.

23 mars kl. 18.00
Invigning Libreria Coop Zanichelli via dell' Archiginnasio, Piazza Galvani 1/H).

Header logo