Libreria Coop Zanichelli

Piazza Galvanai 1/H
Bologna

23 mars kl. 18.00 invigning

My Light Future

Konstprojektet My light Future använder den kommersiella kommunikationens språk för att uppmärksamma barnens roll i samhället, genom att uttrycka deras uppfattning om nuet och förhoppningar inför framtiden. Barnens tankar och funderingar samlas in och överförs till ljusmeddelanden, för att sedan visas på allmänna och kommersiella platser. My Light Future drar till sig konsumentens blick, men i stället för att överföra ett kommersiellt budskap lyfter det fram ett ovanligt och sällan hört perspektiv – barnets.

För platser se www.nosadelladue.com
Av Aleksandra Stratimirovic I samarbete med Nosadella.due.
Utställningen pågår 23 March-7 April och arrangeras av Svenska institutet.

26 mars kl. 19.00 Artist Talk
Camera Sud, Via Valdonica 5
Möt konstnären Aleksandra Stratimirovic

26 mars kl. 10.30-12.00

Work shop: Litteratur, mat och barn

En workshop som vänder sig till yrkesverksamma inom måltidsområdet i skolor och förskolor, som tar upp god praktik för hur man kan arbeta med mat, litteratur och pedagogik för barn. Deltar gör
Karolina Sparring, Johanna Westman, Stina Algotson, Ebba Billengren, Johanna von Horn och Lisa Gunnarsson.
Info: +39 051/239990


Header logo