Bologna stadshus – Manica Lunga

Piazza Maggiore 6
Bologna

25-28 mars
 

ATT FORMGE ETT BARN

Denna historiska skildring av barnperspektivet i svenska bilderböcker beskriver hur barn har framställts från Elsa Beskow till nutid. Den visar hur barnen, trots den stora bredden på illustrationerna, hela tiden framställs som egna individer.

Öppettider 9.30-18.30
Info: +39 051/2194776
www.comune.bologna.it
Arrangeras av Svenska Tecknare i samarbete med Bologna kommun.

Header logo