Salaborsa-biblioteket

Piazza Nettuno 3
Bologna

19 mars–6 april

Salaborsa-biblioteket – Sverige på biblioteket!

Salaborsa har ett brett utbud för barn och allmänhet samt bibliotekarier, lärare och utbildare. Välkomna!

Salaborsa viar en utställning med tidigare mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Utställningen består av bibliotekets böcker på olika språk av pristagarna 2002–2012.

22 mars kl. 10.00–13.30

Seminarium om jämställdhet och fotoutställning life puzzle

Seminariet tar upp genusfrågor i förskolan/skolan, jämställdhet inom familjen och slutligen hur man gör för att förena familj och yrkesliv ur ett genusperspektiv. 

I samband med seminariet öppnar utställningen Life Puzzle, en dokumentär fotoutställning om hur arbete och familj kan kombineras på ett mer jämställt sätt. Arrangeras av Svenska institutet

22 mars kl. 14.00–18.00

Seminarium om barnkultur

Ett halvdagsseminarium där kulturpedagoger, beslutsfattare och opinionsbildare från Sverige och  Bologna diskuterar hur barnkultur kan göras tillgänglig för alla grupper i samhället. Arrangeras av Svenska institutet.

23 mars kl. 10.00–19.00

Barndag

En hel dags aktiviteter för och av barn på Biblioteca Sala Borsa. Familjeworkshops från Moderna Museet i Stockholm, app-stationer och högläsning ur böcker med utställda illustrationer för alla barn 0–12 år. Ett roligt sätt att provsmaka svensk kultur! Arrangeras av Svenska institutet.

27 mars kl. 9.00–13.00

Skolklasser träffar svenska författare

Högläsning och workshops för Bolognas grundskoleklasser. Med Moni Nilsson, Johan Unenge, Stina Wirsén, Åsa Lind, Martin Widmark och Ulf Stark. Endast genom lärares förhandsbokning. Arrangeras av Kulturrådet och Salaborsa.

läsfrämjande

Eftermiddagens seminarier för lärare och bibliotekarier är också öppna för allmänheten.

27 mars kl. 14-00–15.00

Träffa Guus Kuijer!

Mottagaren av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) 2012 samtalar med jurymedlemmen Elina Druker.

27 mars kl. 15.00–15.45

LäskonstEr

Projektet fokuserar på hur man kan inrätta olika sorters barnlitteraturhus och hur man kan delta i och skapa olika läsfrämjande aktiviteter.
Medverkande: Sylvia Blomberg, konsulent på Länsbibliotek Örebro och Tinne Wennerholm, konsulent på Länsbibliotek Gävleborg Uppsala.

27 mars kl. 16.00–16.30

Give me Five

Ett projekt om hur man kan utforska och fördjupa arbetet med bilderböcker och förskolebarn. Medverkande: Gunilla Brinck, bibliotekskonsult på Länsbiblioteket i Västerbotten.

27 mars kl. 17.00–17.45

Tillgängliga medier och en inkluderande bibliotekstjänst för barn

Medverkande: Jenny Nilsson, barnbibliotekarie på Myndigheten för tillgängliga medier.

27 mars kl. 18.00–18.45

Trender och tendenser i svenska barn- och ungdomsböcker

Medverkande: Åsa Warnqvist, litteraturforskare Stockholms universitet och informatör på Svenska barnboksinstitutet.

Efter varje seminarium kommer det att finnas tid för diskussion och frågor.

Info: +39  051.2194411
E-post: RagazziSalaBorsa@comune.bologna.it
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi
Arrangeras av Kulturrådet och Salaborsa

Header logo