Foto: Stefan Tell.

Förlag och utställare

De svenska utställare som deltog på mässan samlades i en gemensam del av det nordiska området. Den svenska delen utmärktes av en enhetlig design och inredning, men utställarna hade sina egna montrar. Det fanns även en öppen avdelning för utställare som ville ha en mindre yta.

Header logo