Robin Hood.

Uppsala stadsteater med och undersöker framtidens publik

– Teatern har en åldrande baspublik och den grundläggande frågan i projektet är hur teatern på sikt ska kunna hitta nya publikgrupper och samtidigt behålla de befintliga. Det verkar finnas ett glapp i relevansen mellan publiken och scenen, något som projektet vill undersöka. Tillsammans vill vi ta reda på vad morgondagens publik är intresserade av, berättar Calle Wallin, administrativ utvecklingschef på Uppsala stadsteater.

Initiativtagare är den danske före detta teaterchefen Lars Seeberg och projektet tog sin början i ett konstaterande av att danska teatrar har tappat 30 procent av sin publik under de senaste trettio åren.

– Även för Uppsala stadsteater är det här en ständigt aktuell fråga – vi behöver bli bättre på att nå så väl ungdomar, nya svenskar och män. Vi blev indragna i samarbetet genom vår teaterchef Linus Tunströms kontakter och gick från början med i en mindre roll. När en annan partner senare ville växla till ett mer begränsat ansvar tillfrågades vi om att axla en större roll i projektet.

Det är Uppsala stadsteaters första EU-finansierade samarbetsprojekt. Teatrar, både institutioner och fria grupper, samt universitet, från sammanlagt 12 länder är med i samarbetet som pågår under fem år.

I målen ingår att utöka involverandet av publiken, hitta nya uttrycksformer och att utveckla nya redskap för att kommunicera med publiken. Man vill också sprida resultaten från arbetet till de konstnärliga utbildningarna och involvera utbildningssystemet på fler nivåer.  Allt för att på sikt öka publikmängden.

– Det handlar både om konstnärlig utveckling genom att tillsammans med publiken samtala om vad som är relevanta historier som man sedan kan hitta en konstnärlig form för. Och om att lära känna publiken och den potentiella publiken, ur ett kommunikations- och marknadsföringsperspektiv.

Teatrarna med det största åtagandet inom projektet ska göra en turné, en samproduktion och en bearbetning av en idé från ett annat land. En viktig del är att alla delar av teaterhusen ska involveras. Tekniker, kommunikatörer, producenter och andra delar av personalen åker på studiebesök hos de europeiska kollegorna och konstnärliga team arbetar sida vid sida under längre perioder i residens. Dessutom ordnas mässor, kreativa läger, workshops och mentorskap. Allt för att skapa ett flöde av kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Uppsala stadsteater har inom ramen för projektet hittills gjort familjeföreställningen Robin Hoods hjärta, som har producerats tillsammans med isländska Vesturport och Den Nasjonale Scene i Bergen. De här två aktörerna är det Uppsala stadsteater som har dragit in i projektet.

– När man väl börjar simma i de här vattnen leder den ena internationella kontakten till den andra är vår erfarenhet.

Nästa steg är att arbeta fram en produktion utifrån ett lån av en idé från Staatsschauspielhaus i Dresden. Med hjälp av Institutionen för kulturantropologi vid Uppsala universitet samlas en mängd uppsalabors historier in och blir till en föreställning med namn Välkommen hit, välkommen hem, där 80 uppsalabor medverkar på scenen.

Produktionskostnaderna ingår i EU-projektet, vilket innebär att en del av EU-stödet också täcker de utgifterna.

– EU-projekt behöver alltså inte betyda ny verksamhet. Produktioner skulle vi ju ändå ha gjort.

En av de stora utmaningarna har varit tiden, trots att det är ett femårigt samarbete.

– Scenkonstinstitutioner arbetar med lång framförhållning och det är ett gediget arbete att hitta tider för att exempelvis genomföra en samproduktion.

– Den stora mängden projektdeltagare blir naturligtvis också en komplexitet, inte minst för styrgruppen som tillsammans ska hitta vägen framåt för projektet. I den möts många starka visioner för scenkonst, olika förhållningssätt till produktion och annat.

Ungefär halvvägs in i projektet är teatern nöjd över att ha givit sig in i leken och ser flera positiva effekter av det europeiska samarbetet.

– Hittills kan vi konstatera att Theatron har lett till ett inflöde av nya idéer på teatern. Vi är flera på teatern som reser iväg och tar med oss intryck hem. Det är också kompetenshöjande, för flera olika personalkategorier.  Även den gemensamma administrationen och planeringen ger ett utbyte i sig. Projektet har också skapat en stolthet internt över att bidra med våra erfarenheter. Vårt ombudssystem har de andra exempelvis varit mycket intresserade av att höra mer om.

Theatron-projektet får sammanlagt 2,5 miljoner euro i EU-stöd under de fem åren. Uppsala stadsteater får ungefär 240 000 euro i EU-stöd. Teaterns egen insats är 290 000 euro och i den summan ingår alltså produktionskostnader.

Förberedelsearbetet pågick under ungefär ett år och processen att tillsammans skriva ansökan tog ungefär fyra månader.

– Även om ansökan måste vara strikt utformad med ett ramverk och en projektplan för de fem åren, så finns det under projektets gång stora möjligheter att anpassa och utveckla innehållet.

Bland utmaningarna nämner Calle också att projektet har fört med sig ny administration.

– Det är lite enerverande att det inte är tillräckligt att skicka in underlag från det egna boksföringssystemet utan att all redovisning, på detaljnivå, ska omföras till EU:s egna rapportmallar. Men med tanke på vilka medel projektet genererar till teatern så överträffar de nya möjligheterna vida det tillkommande arbetet, avslutar Calle.

Projekt: Theatron – Engaging New Audiences
Projektledare: Odense Teater
Partner: Théâtre de Gennevilliers (Frankrike), Sadler’s Wells Trust (Storbritannien), Staatsschauspiel Dresden (Tyskland), Divadlo Archa (Tjeckien), Aalborg teater (Danmark), Arhus teater (Danmark), Freie Universität Berlin (Tyskland), Sheffield Theatres Crucible Trust Ltd (Storbritannien), Hellerau – European Center For The Arts Dresden (Tyskland), Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura (Italien), Uppsala stadsteater. Utöver detta ett flertal så kallade associerade partner.
EU-stöd totalt till hela projektet: 2 500 000 euro
Tidsperiod: 2012-2017

Läs mer

Header logo