Aerowaves MeSa Renan Martins, Let me die in my Footsteps, Foto: Peter Snadik

Informationsträff om stöd till europeiska plattformar och europeiska nätverk

Kreativa Europa Desk Kultur arrangerar en informationsträff den 8 juni i Stockholm om de två kommande utlysningarna om stöd för europeiska plattformar och nätverk.

Den 5 oktober 2016 är deadline för den sista möjligheten under programperioden 2014−2020 att söka stöd för plattformar och nätverk inom Kreativa Europa. Läs mer om stödformerna, om vem som kan söka och för vad:

Europeiska plattformar

Europeiska nätverk

Tid: 14.00−15.30
Plats: Kulturrådet (plan 6), Borgvägen 1, Stockholm
Program
14.00−14.10 EU-programmet Kreativa Europa
14.10−15.00 Stöd till europeiska plattformar
15.00−15.30 Stöd till europeiska nätverk

Vi bjuder på fika och självklart finns tid för frågor. Anmäl dig senast den 2 juni till elin.rosenstrom@kulturradet.se

Varmt välkomna!

Om stödet till europeiska plattformar

En av de fyra stödformerna inom Kreativa Europa är stödet till europeiska plattformar. Syftet med stödet är att organisationer tillsammans skapar nya plattformar som ger intressanta, ännu inte så väletablerade, europeiska konstnärer och kulturskapare bättre möjligheter att möta publik i Europa.

Sedan programstarten 2014 har totalt åtta plattformar fått stöd i de två bidragsomgångar som har ägt rum. Detta är den sista möjligheten inom programperioden att söka stöd för plattformar. I början av augusti 2016 öppnar utlysningen. Då kommer alla dokument för ansökan; ansökningshandlingarna, eForm (digital ansökningsblankett), Guidelines (riktlinjer för ansökan), budgetdokument och obligatoriska bilagor att publiceras här på Education, Audiovisual and Culture Executive Agency’s (EACEA) webbplats.

Sista ansökningsdatum är den 5 oktober, samma dag som för ansökan om nätverk och samarbetsprojekt.

Ansökningar som innefattar konst- och kulturområden som inte redan finns representerade inom de plattformar som hittills fått stöd, kommer denna gång prioriteras av EACEA.

Läs mer om hur de åtta redan existerande plattformarna arbetar och få inspiration inför ansökan i höstens utlysning:

Aerowaves (dans)

Live Europe (musik)

European Talent Exchange Program 3.0 (musik)

Literary Europe Live (litteratur)

Versopolis (litteratur/poesi)

In SITU (konst i det offentliga rummet, främst bildkonst och scenkonst)

SHAPE − Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe (experimentell musik och audiovisuell konst)

Future Architecture (arkitektur)

Det är även möjligt för plattformarna att utökas med fler aktörer om dess deltagare anser att en organisations verksamhet ligger i linje med plattformens inriktning. Om er organisation är intresserad av att vara del av en plattform som redan finns, hör er för med projektledaren för plattformen om eventuella möjligheter till samarbete.

Den svenska organisationen Littfest i Umeå är hittills den enda svenska aktör som är med i någon av plattformarna. Läs mer om Littfests arbete inom plattformen Versopolis. Utöver Littfest som är partner i en plattform, är det däremot också flera svenska konst- och kulturaktörer som plattformarna erbjuder en arena. Här är några exempel än så länge:

Litteraturplattformen Literary Europe Live arrangerade som en del av plattformens arbete en internationell konferens för den professionella europeiska litteratursektorn. Se seminarier från konferensen

Header logo