Bild på unga arkitekter.

Nytt arkitekturpris för unga

Europeiska kommissionen har som del av Kreativa Europa lanserat ett nytt arkitekturpris för unga europeiska arkitekter kallat Young Talent Architecture Award (YTAA). Priset ska uppmärksamma nyutexaminerade arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare som kommer att skapa och utveckla framtidens miljöer.

Syftet är att stödja europeiska talanger i början av deras professionella utveckling. Priset ger även uppmärksamhet till universitet och professorer inom arkitekturområdet i Europa.

För att delta är europeiska universitet och högskolor inom arkitektur, urbanism, stadsplanering och landskapsarkitektur välkomna att registrera sig senast den 15:e juli 2016. Varje skola ansvarar internt för nomineringsprocessen av examensprojekt. Antalet nomineringar som varje skola kan göra är beroende av antalet studenter på skolan. Kandidater från det akademiska året 2015−2016 kan delta i denna den första utlysningen. 
Mer information om utlysning och registrering

Av nio finalistprojekt på masternivå kommer tre vinnande examensprojekt att väljas av en internationell jury. Ytterligare ett antal projekt kommer även att bli kortlistade. Alla nominerade projekt kommer att bli publicerade och uppmärksammade på en webbplats för priset. Urvalskriterier för juryn är projektets excellence, authenticity, sustainability and innovative nature.

Vinnarna kommer att få kontakt med de arkitekter och arkitekturkritiker som under de senaste 27 åren varit del av EU:s pris för samtida arkitektur Mies Van Der Rohe. Syftet är att hjälpa de unga arkitekterna i början av deras internationella karriärer samt att få del av viktiga professionella nätverk. De tre vinnarna får även 5 000 euro, en profil i World Architects och en Vectorworks-licens. Deras projekt kommer även att ställas ut vid EUMiesAward.

YTAA är organiserat av Fundació Mies van der Rohe med stöd från EU-programmet Kreativa Europa och i partnerskap med World Architects och Vectorworks.

EU-kommissionen lyfter fram att arkitektursektorn är en relevant del av Europas kulturella och kreativa sektorer. Mer än en halv miljon personer i Europa arbetar i arkitektursektorn och mer än 12 miljoner i byggsektorn med direktkoppling till arkitektur.

Header logo