Tensta konsthall

Tio svenska organisationer får EU-stöd

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) fattat beslut gällande förra årets utlysning om europeiska samarbetsprojekt inom Kreativa Europa. Totalt tio svenska organisationer verksamma inom olika konst- och kulturområden deltar i de projekt som har fått stöd.

Projekten som de svenska organisationerna deltar i omfattar samarbeten med organisationer från många olika europeiska länder.

Det var fortsatt stort intresse från organisationer i hela Europa att söka stöd för att samarbeta på europeisk nivå. Konkurrensen var därmed hård. I bidragsomgången beviljades totalt 51 mindre samarbetsprojekt stöd om totalt 9 847 360 euro. Sammanlagt 404 ansökningar om mindre samarbetsprojekt inkom och totalt 12,6 procent av ansökningarna beviljades.

Gällande stödet till de större samarbetsprojekten beviljades totalt 15 ansökningar totalt stöd om 27 291 922 euro. Sammanlagt 125 ansökningar om större samarbetsprojekt inkom och totalt 12 procent av ansökningarna beviljades. Svenska Compagnie Jus de la Vie fick stöd för sitt deltagande i det större samarbetsprojektet Dance on Dream On.

Totalt deltog 50 svenska organisationer i ansökningar om mindre samarbetsprojekt som projektledare eller partner. Följande nio svenska organisationer beviljades stöd för deltagande i mindre samarbetsprojekt:

  • Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland (projektledare) och Changemaker AB (partner) i projektet Digitally crafting new communities of practice
  • Livrustkammaren i projektet In-NovaMusEUm: Museums comes back to the locals through art and food
  • Tensta konsthall i projektet They were, those people, a kind of solution
  • Sound of Stockholm i projektet C3IC Club Contemporary Classical Subset Indie Classical: Events, Outreach, Network and Development
  • Producentbyrån i projektet Moving Beyond Inclusion
  • Teatermaskinen i projektet Reclaim the future – nomadic carnivals for change
  • Studio Emad Eddin i projektet Performance(s) between two shores: Arab Artists in Europe
  • Sagohuset i projektet Family Separation Through Immigration – Dramatizing Anectotal European History
Header logo