Enkät om kulturorganisationers affärsmodeller

Det europeiska samarbetsprojektet Creative Lenses, som det svenskledda nätverket Trans Europe Halles och Lunds stad deltar i, har lanserat en enkät för att kartlägga hur kreativa och konstnärliga organisationer i Europa jobbar med innovation och nya affärs- och ledningsmodeller.

Om du arbetar inom scenkonstområdet eller på ett kulturcenter i Europa kan du bidra till ett ökat kunskapsunderlag genom att svara på ett antal frågor om er verksamhet. I enkäten finns frågor om hur kulturorganisationer arbetar med hållbarhet, vilka värderingar som präglar verksamheten och vad som motiverar till att förändra affärsmodellen. Resultatet av undersökningen kommer att förmedlas till finansiärer, politiker och forskare för att öka förståelsen och för att kunna förbättra stödet till kreativa och kulturella organisationer. Enkäten kan besvaras anonymt är öppen under hela oktober.

Läs mer

Header logo