Vy över staden Ghent

Konferenser med fokus på nätverk och kulturella utbyten

I början av november hålls en konferens i Berlin för städer och regioner som arbetar med kultur inom lokal och regional utveckling, där bland annat Kreativa Europa-stödda nätverket för livemusik i Europa, Live DMA, kommer att delta i samtal. 25 oktober håller LIKE slutkonferens i Ghent i Belgien.

Elective General Assembly − What kind of network for culture in Europe?, 8-10 november, Berlin

Organisationen LIKE − European cities and regions for culture, som samlar regioner och städer som arbetar med kultur inom lokal och regional utveckling, bjuder in till konferens i början av november. Vid mötet kommer bland annat årets genomförda evenemang diskuteras och så kommer riktlinjerna för kommande tre årens nätverksarbete att föreslås. Det Kreativa Europa-stödda nätverket för livemusik i Europa, Live DMA, är också inbjudet för ett samtal med LIKE.

Mer information och program

Anmälan

Läs mer om LIKE

Culture for Cities and Regions, 25 oktober, Ghent

Den 25 oktober håller projektet Culture for Cities and Regions, som finansieras genom Kreativa Europa, slutkonferens i Ghent. Konferensen kommer att ha huvudfokus på slutsatser från projektet. Konferensen ger också en möjlighet för städer och regioner som arbetar med kulturfrågor att mötas och lära av varandra och från inbjudna experter.

Läs mer och program

Anmälan

Läs mer om Culture for Cities and Regions

Header logo