Folksamling i form av Europa

Nätverket ENCATC och kulturpolitisk forskning

ENCATC är ett av de europeiska nätverk som får stöd från Kreativa Europa. ENCATC är Europas ledande nätverk inom kulturpolitik och kulturförvaltning. Nätverket samlar ett hundratal medlemmar från 40 länder som är verksamma inom forskning, utbildning och inom kultursektorn. Nätverkets senaste årliga kongress i Bryssel handlade bland annat om värdet av de europeiska nätverken och dess hållbarhet.

På kongressen utdelades också 2017 ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management. Priset gick i år till Dr Rebecca Amsellem från Université Paris I Panthéon Sorbonne för hennes PhD “The international strategies of museums and their new business models”.

De övriga två forskarna som nominerats till årets pris var Dr Steven Hadley från Storbritannien för hans PhD "Clothed in an inclusive ethic: Discourses of Democracy and the Role of Audience Development in English Cultural Policy" och Dr Sofie Jacobs från Belgien för hennes avhandling "A configurational perspective on success in small-sized creative organisations".


ENCATC Research Award syftar till att stimulera kulturpolitisk forskning och att: “Explore contemporary issues at stake and possibly anticipate new cultural policy orientations through comparative and cross-cultural research.”

Läs mer om ENCATC

Mer information om ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management

Läs mer om nätverk som får stöd genom Kreativa Europa

Flera av de nätverk som får stöd via Kreativa Europa har publicerat den här rapporten om att dela erfarenheter och kunskap och främja ökat samarbete mellan nätverken, och om hur kultursektorn bäst kan stödjas. Läs rapporten The Value of Cultural Networks här

För er som är kulturpolitiskt intresserade finns även andra relevanta nätverk på området. Et av dem är Brokering Intercultural Exchange, ett internationellt forskningsnätverk som undersöker ”the role of arts and cultural management”. Läs mer om deras arbete här: https://managingculture.net/

Council of Europe publicerar regelbundet information om kulturpolitik i Europa och världen på deras webbplats. Läs mer: http://www.culturalpolicies.net/ 

 

 

Header logo