Ny utlysning om tvärsektoriella kurser inom konst, teknologi och vetenskap

Europeiska kommissionen avsätter 1,5 miljoner euro till ett nytt experimentellt stöd för skapandet av tvärsektoriella delkurser inom masterprogram som kombinerar konst, informations- och kommunikationsteknik och vetenskap.

EU-kommissionens analys är att det finns en kunskapsbrist om gränslandet mellan konst och teknologi inom den kreativa sektorn. Detta stöd som genomförs inom ramen för Kreativa Europa syftar till att skapa ett interdisciplinärt förhållningssätt inom masterkurser genom läroplaner som kombinerar konst, teknologi och vetenskap.

Stödet ska gå till utformning och genomförande av innovativa delkurser som ingår i befintliga masterprogram inom konst, kultur, vetenskap, teknologi och/eller andra relevanta program. Stödet kan sökas av universitet och högskolor.

EU stödjer 80 procent av de bidragsberättigade kostnaderna och universitetet/högskolan står för övriga 20 procent av finansieringen. EU-kommissionen kan bevilja max. fyra ansökningar i Europa  högst 500 000 per ansökan.

Sista ansökningsdatum är den 10 oktober 2017. 

Header logo