Bild från workshop

Så skriver du en bra ansökan − workshops och seminarier inför ansökan om europeiska samarbetsprojekt

Kreativa Europa Desk Sverige har hittills under hösten deltagit i flera konferenser och workshops runt om i landet och i Europa. Vi planerar utöver workshopen nedan också för ytterligare ett seminarium i Stockholm senare i höst. Vi återkommer med mer information om detta i nästa nyhetsbrev.

Workshop och blankettverkstad inför ansökan om samarbetsprojekt, Kulturrådet den 31 oktober, Stockholm

Kreativa Europa Desk Sverige bjuder in till en workshop om de aktuella utlysningarna om samarbetsprojekt och samarbetsprojekt med fokus på kulturarv.

Elin Rosenström går igenom anvisningarna för ansökan (Guidelines), prioriteringarna för utlysningarna, ansökningshandlingarna (eForm och budgeten i Excel) och de bilagor som ska bifogas ansökan. Tid finns även för diskussion och frågor.

Informationstillfället vänder sig till er som planerar att söka stöd för samarbetsprojekt (mindre, större eller kulturarvsprojekt) i denna omgång med sista ansökningsdatum den 22 november 2017 för kulturarvsprojekt och den 18 januari 2018 för mindre och större samarbetsprojekt.

Anmäl dig till elin.rosenstrom@kulturradet.se senast den 23 oktober.

Att bygga ett strategiskt partnerskap, Göteborgs Litteraturhus den 25 oktober, Göteborg

Kultur i Väst och TILLT i Göteborg bjuder in kulturaktörer i Västra Götaland till ett seminarium om att bygga partnerskap för EU-projekt, exempelvis inom Kreativa Europa. Läs mer och anmälan

Skrivarverkstad för EU-ansökningar, Mejeriet den 9 november, Lund

Hur bygger man en bra EU-budget? Mejeriet den 14 november, Lund

International Resource Office vid Trans Europe Halles i Lund bjuder in kulturaktörer i Skåne till två träffar.

Läs mer och anmälan till Skrivarverkstad för EU-ansökningar

Läs mer och anmälan till Hur bygger man en bra EU-budget?

Boka gärna tid för möte

Ni som inte har möjlighet att delta vid dessa tillfällen men har frågor gällande er ansökan är varmt välkomna att kontakta Elin Rosenström per telefon eller mejl för individuell rådgivning.

Header logo