Samarbeta med schweiziska kulturorganisationer

Pro Helvetia är Kulturrådets schweiziska systermyndighet. De har också internationell verksamhet. Nu utlyser de stöd för europeiska kulturskapare inom scenkonstområdet som vill samarbeta med partners i landet.

Både nya och gamla konstellationer är välkomna att söka ‒ det viktiga är att man antingen inleder eller intensifierar sin verksamhet någon gång mellan 2018 och 2020 och att avsikten är ett långsiktigt samarbete. Stödet är öppet för aktörer inom teater, dans, litteratur, performance, samtida musikteater och cirkus och projekten bör ha minst tre partners, som ska dela resurserna och kompetens på ett jämbördigt vis.  

Stödet uppgår till max till 80 000 schweiziska franc, knappt 690 000 svenska kronor och de aktörer som vill delta förväntas bidra med ”lämplig” egenfinansiering. Sista ansökningsdag är den första mars 2018 och beslut meddelas den 1 juli.

Läs mer om utlysningen

Header logo