Foto av ARTools

Aktuellt EU-projekt: Malmö Konsthall

ARTools, Art as a tool for understanding changes, heter det projekt som Malmö Konsthall varit med i under två år. En fantastisk bonuseffekt av projektet har varit att konsthallen faktiskt fått ett ökat anslag från Malmö kommun för 2012.

– Det är en följd av den ökade och lyckade satsningen på konstpedagogik som också fått stor uppmärksamhet under året, säger Lena Leeb-Lundberg, informatör på Malmö Konsthall.

Slutrapporten av projektet har nyligen lämnats in av Karin Johansson, projektledare från Malmös sida, till det italienska konstmuseet GAMeC i Bergamo som koordinerar projektet. Franska CIAP (Centre International d´Art & du Paysage) och konsthallen Mücsarnok Kunsthalle i Budapest är övriga två parter i projektet. Konstinstitutionerna har inom projektet utvecklat pedagogiska verktyg och genomfört konstpedagogisk verksamhet för skolbarn i olika åldrar.

Projektledare och pedagoger har träffats på alla fyra institutioner, där var och en presenterat sin del av projektet och utbytt erfarenheter.

– Det har varit otroligt lärorikt att få en bild av hur man jobbar med konstpedagogik på olika konstinstitutioner i Europa. Jag tror att alla har tagit med sig någonting av de andras arbetssätt. Bland det mest värdefulla är också att man ser den egna verksamheten tydligare genom att se hur andra arbetar.

I Malmö har man jobbat med sammanlagt runt hundra elever årskurs 1-6 i samband med olika utställningar under ett helt år.

– När vi hade den japanska konstnären Misaki Kawai här var hon särskilt intresserad av projektet. Tillsammans med Kawai producerade vi aktivitetsboken Mot nya upptäckter som delades ut till alla treor i hela Malmö. En kul effekt har varit att konstpedagogiken genom projektet på flera sätt kommit mer i fokus.

Svårast har det nog varit att hantera de kulturella skillnaderna, som exempelvis skillnader i hur man uppfattar tidsramar. Även synen på grundläggande frågor som vad pedagogik är och vad kvalitet är har diskuterats.

– Det har varit både utmanande och givande att utifrån olikheterna hitta en gemensam grund att driva projektet vidare, tycker Karin Johansson.

Även den administrativa delen i projektet har varit en utmaning, men en ekonom i huset med erfarenhet av tidigare EU-projekt har vart till stor hjälp.

ARTools beviljades år 2010 198 620 euro i stöd som samarbetsprojekt (programområde 1.2.1). Malmö Konsthalls andel av stödet är strax under 90 000 euro, vilket täckt 45 procent av deras kostnader.

MER INFORMATON

Heli Hirsch
Handläggare, EU-frågor, Kulturkontakt Sverige
Telefon: 08 519 264 88
E-post: heli.hirsch@kulturradet.se

Header logo