Foto: Håkan Larsson

Dansens Hus mål − alltid ett EU-projekt på gång

Att mäta resultatet av investeringar i den här typen av internationellt samarbete, beror förstås på hur och vad man räknar, konstaterar Amy Fee på Dansens Hus.

– Värdet måste mätas i termer av konstnärlig utveckling, utbyte mellan konstnärer, ett ökat internationellt renommé och tillgång till helt nya verk för publiken.

– Vi har haft som mål att alltid ha ett pågående EU-projekt. Men självfinansieringsdelen i EU-projekt måste förstås vägas mot vår programläggningsbudget och det kan vara en svår avvägning, konstaterar Amy.

Sedan 2010 är de part i EU-projektet modul-dance, där det ingår 20 europeiska danshus i 17 länder skapat av parter i nätverket European Dancehouse Network (EDN), som Virve Sutinen, chef på Dansens Hus, var med och grundade 2009. Modul-dance skapar förutsättningar för research, residens, produktion och presentation av samtida dans, samt konferenser och festivaler. Genom modul-dance kan Dansens Hus göra det första året av den nya festivalen Dans<3Stockholm extra stort eftersom flera av konstnärerna som visar verk är modul-dance konstnärer, det ingår en modul-dance filmfestival och Dansens Hus arrangerar en internationell konferens, Engaging Audiences.

– EDN samarbetar kring turnéer och det är otroligt värdefullt att kunna bolla idéer med scener som liksom vi har gästspel som grund. Nätverket är i dag faktiskt nästan en förutsättning för att vi ska kunna ha råd att visa en del internationella kompanier.

Dansens Hus har även varit med i EU-projektet ENPARTS, där nio musik-, dans- och teaterfestivaler samarbetat under ledning av Venedigbiennalen. Tanken var att konstnärer i förväg skulle programläggas på internationella turnéer, och att de dessutom fick stöd till produktionen. En viktig del var också att skapa möjlighet för yngre konstnärer att mötas förutsättningslöst.
Amy menar att ENPARTS är ett intressant exempel för att belysa de långsiktiga effekterna av internationellt samarbete.

– Dansens Hus kan inte räkna tillbaka sin investering i ENPARTS-produktioner i rena intäkter, framför allt inte samma budgetår. Vi har sett det som en konstnärlig investering som skapar möjligheter för publiken att möta verk. Exempelvis är utvecklingen av Christina Capriolis Cut-Outs and Trees spännande att titta på. Föreställningen hade premiär på Venedigbiennalen och visades även i London och Stockholm. Konstnärligt har det sedan utvecklats till tre olika separata verk och Caprioli har i praktiken också gissningsvis kunnat anställa tre till sju dansare över en tvåårsperiod.
 
Amy konstaterar också att Dansens Hus genom projektet har spelat sex föreställningar på Stora scen, åtta på Lilla scen och totalt 96 barn- och ungdomsföreställningar av Träd på Lilla scen under två års tid. Under kulturnatten 2011 nådde man ytterligare 1 200 personer med öppna repetitioner och den digitala utställningen Trees. Här ser vi vikten av att institutionen har varit del i en process kring ett konstnärligt verk under tre år och synergieffekterna av ett internationellt projekt är ovärderliga.

– Alla workshops för unga konstnärer som har arrangerats inom ENPARTS Campus har hittills genererat föreställningar eller samarbeten. Koreografen och dansaren Kajsa Sandström till exempel, har varit delaktig i internationella produktioner som växt fram ur dessa möten. Genom Modul Dance programlades svenska Helena Franzén på en stor internationell festival i Barcelona där även internationella programläggare satt i publiken.

– Allt det här syns inte direkt i vår årsredovisning, men det utvecklar ju enskilda konstnärer, svenskt dansliv och ger oss möjlighet att erbjuda publiken fler verk och fler konstnärskap.

Vad gäller framtiden ser Dansens Hus EU-projekten som en viktig del av institutionens fortsatta utveckling.

– Vi har haft som ambition att vara koordinator i ett kommande projekt. Det är lockande att kunna styra projekten ännu mer, och det skulle också vara bra för att bygga vår interna kompetens. Vi har diskuterat idéer kring publikarbete riktat till barn och unga med våra samarbetsparter och just nu befinner vi oss i process med parter från bland annat EDN gällande en ansökan till det nya programmet Kreativa Europa, med fokus på dans för barn och unga.
 
Modul-dance

Koordinator: Mercat de les Flors, Barcelona

Medorganisatörer: Dansens Hus (Sverige), Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa (Italien), Association pour la dance contemporaine Genève (Schweiz), Kino Šiška Centre for Urban Culture (Slovenien), Plesna Izba (Slovenien), The Place (Storbritannien), Tanzquartier (Österrike), Tanzhaus NRW (Tyskland), Maison de la Danse (Frankrike), HELLERAU – European Center for the Arts (Tyskland), The Isadora & Raymond Duncan Dance Research Center (Grekland), DeVIR/CAPa Centro de Artes Performativas do Algarve Faro (Portugal), Dance Ireland Dublin, Danshuis Station Zuid Tilburg (Nederländerna), Dansehallerne Copenhagen (Danmark), Dance Gate Lefkosia (Cypern), Centre National de la Danse (Frankrike), Centre de Développement Chorégraphique (Frankrike), Art Stations Foundation (Polen).

Period: 2010-2014

Total omsättning: 4 345 653 euro inklusive parternas självfinansiering (Flerårigt samarbetsprojekt, 1.1)

EU-bidrag: 2 172 8264 euro

Läs mer om Modul-dance


ENPARTS − European Network of Performing Arts
Koordinator: La Biennale di Venezia (dans-, teater och musikfestivalerna)
Medorganisatörer:  Dansens Hus (Sverige), Dance Umbrella (Storbritannien), Musicadhoy (Spanien), Musik der Jahrhunderte, Spielzeit´Europa (Tyskland), Bitef teatar (Serbien).

Period: 2008-2012

Total omsättning: 5 190 000 euro inklusive parternas självfinansiering (Flerårigt samarbetsprojekt, 1.1)

Bidrag: 2 443 000 Euro

Läs mer om ENPARTS

Läs mer om festivalen Dans <3 Stockholm

Header logo