Foto från Fragmente, fotograf Patrik Gunnar Helin

Folkteatern i femårigt samarbete: Cities on Stage

Projektet har egentligen sin upprinnelse i samtal som Lars Norén och jag inledde med Jean-Louis Colinet på Théâtre National, Bryssel redan för fem år sedan. Colinet hade sedan fört liknande diskussioner med andra teatrar, och de här snirkliga samtalen ledde sedan fram till ett mer konkret projekt. Men det hela föddes ur en konstnärlig idé och ett intresse att samarbeta med just de här regissörerna, författarna och teatrarna. Sammanlagt är det nu sex teatrar som ingår i det femåriga projektet, varav en del är helt nya bekantskaper för oss, berättar Ulrika Josephsson, VD på Folkteatern.

De medverkande teatrarna är förutom Folkteatern i Göteborg, Théâtre National i Bryssel, Odéon-Théâtre de l’Europe i Paris, Teatrul National Radu Stanca i rumänska Sibiu, Teatro de la Abadía i Madrid och Teatro Stabile i Neapel. Alla teatrar ska sätta upp nyskrivna verk, särskilt skrivna inom ramen för projektet. Texterna ska förhålla sig till det genomgående temat i projektet, att leva tillsammans i städer, i ett Europa som är statt i förändring, med de likheter och olikheter som finns mellan länderna.

De här produktionerna ska sedan turnera runt till några av de övriga städerna. Folkteatern kommer att gästspela i alla städer utom Neapel, och kommer själv att stå värd för föreställningarna från Paris (våren 2013) och Neapel (2014). Lars Norén står för det nyskrivna verket i Göteborg och Fragmente, som handlar om människor som liksom hamnat i samhällets döda vinkel, hade premiär i Göteborg den 26 oktober.

– Under projektets gång träffas även teatercheferna, de tekniska cheferna och de som ansvarar för de pedagogiska delarna i projektet. En intressant sak som kommit fram under mötena är att våra europeiska kollegor till exempel reagerat på att Sverige varit det enda land som representeras av en kvinnlig teaterchef, en kvinnlig teknisk chef, och samtidigt hade med de enda två männen som deltog i den pedagogiska workshopen, säger Ulrika Josephsson och konstaterar att ett sådant här utbyte leder till erfarenhetsutbyte på väldigt många nivåer.
 
Stadens invånare involveras
En annan del av projektet är att på varje ort ta fram någon typ av konstverk som förhåller sig till det verk som produceras på teatern. Denna del kallas ”Moving cities”.  Konstverket ska arbetas fram tillsammans med invånare i staden. Vilken form konstverket tar och med vilken grupp invånare teatern väljer att arbeta är upp till var och en. Det enda kravet är att konstverket ska kunna följa med ut på den europeiska turnén.

– I Göteborg har vi  samarbetat med maskmakaren och skulptören Torbjörn Alström. Han har arbetat med en grupp personer från Stadsmissionens verksamhete vid Johanneskyrkan och en grupp unga som vi hittar via Göteborgs stad.

Unga konstnärer och personal byter stad
Unga konstnärer från de respektive länderna, som är på väg ut i yrkeslivet, ska under en månad också arbeta på de olika orterna tillsammans med en regissör. Göteborg kommer att ta emot en grupp från Belgien medan svenska konstnärer åker till Neapel. Vid slutet av vistelsen gör man en redovisning av arbetet, där regissörerna från alla sex länder är med och deltar.

– Slutligen ska vi också ha ett utbytesprogram främst för personal som arbetar med marknadsföring och teknik, där de får göra en veckas praktik på en annan teater, för att på plats få se hur kollegorna arbetar ”i skarpt läge”. Personalen på teatern är också förväntansfulla inför projektet och jag hoppas att det kommer att bli ett lyft för de anställda.

Samarbetet i praktiken
På frågan hur projektet fungerar rent praktiskt-ekonomiskt svarar Ulrika Josephsson att de nog inte skulle ha haft kapacitet att själva stå som koordinator för projektet, med ansvar för hela ansökan, budgeten och redovisningen.

– Men våra kollegor i Bryssel är både en större teater och har mer vana av att driva projekt men också av att ofta arbeta med internationella samproduktioner, så det här är en jättebra möjlighet för oss att kunna medverka utan att dra det tyngsta lasset själva.

Projektet har beviljats sammanlagt ca 20 miljoner kronor i EU-stöd. Folkteatern går in med ungefär tre miljoner kronor i projektet över fem år, av vilket en stor del är egna lönekostnader. 

– Vi får produktionen delfinansierad genom projektet, både genom EU-medel och genom att de teatrar vi ska turnera till är med och samfinansierar, vilket innebär att vi kan göra en lite större produktion. Likaså är det hälften av kostnaderna för gästspelen, för utställningen, våra workshops osv. som projektet står för. Vi har bland annat sökt och fått finansiering av Göteborgs stad för att täcka visa kostnader för utställningen, och kommer även att försöka hitta annan medfinansiering.

– Våra anslagsgivare lokalt betonar ofta vikten av internationella samarbete och vi har hitintills fått positiva reaktioner på samarbetet, vi kommer därför fortsätta dialogen kring finansieringen av hela projektet.

Varför Europa nu?
Internationellt samarbete av det här slaget är nytt för Folkteatern och skälen till att man väljer att ta steget är flera.

– Det är nog så enkelt att jag tror att konstnärliga utbyten är helt nödvändiga. Vi behöver öppna oss, få influenser utifrån och bli påverkade i vår egen utveckling och vårt eget skapande, samt dela med oss av våra erfarenheter och vårt sammanhang. Projektet fungerar bra genom att vi har en gemensam utgångspunkt och ram, som vi sedan fritt kan fylla på det sätt vi önskar. Vi tror att Folkteatern vinner på projektet genom att teatern öppnas utåt och kan arbeta internationellt på ett sätt som inte gjorts tidigare. Samtidigt som teaterns sätt att arbeta med lokal förankring också är något som vi kan ta med oss ut genom projektet.  

– Fortfarande är vi ju i början av det femåriga partnerskapet, men hittills har samarbetet fungerat bra. Visst ibland blir jag galen och tänker att det här hinner vi egentligen inte med, men jag är övertygad om att vi kommer att få massor ut av det, avslutar Ulrika Josephsson.  
 
Projektet beviljades drygt 2,3 miljoner euro genom stödet till fleråriga samarbetsprojekt inom EU:s kulturprogram och ska pågå under åren 2011-2016.

Läs mer

Cities on stage/Villes en scène webbplats
Folkteatern

Header logo