Foto: Jan_Olav Wedin

From poetry to music: Eric Ericsons Kammarkör i samarbete om 100-årsminnet av första världskriget

– TENSO grundades 2003 av dirigenterna Laurence Equilbey och Daniel Reuss. De ville starta ett europeiskt nätverk för professionella kammarkörer, för att främja  a cappella som konstart. Eric Ericsons Kammarkör blev medlem 2010, berättar Per Korsfeldt, producent för Eric Ericsons kammarkör.

Tensos mål är att främja och stärka den professionella körverksamheten och att bidra till skapandet av en ny, innovativ repertoar. Det finns 13 aktiva medlemmar i nätverket. Varje år samlas producenter och dirigenter för att diskutera specifika frågor som både rör frilansensembler och fastanställda vokalensembler. Nätverket samarbetar också kring en repertoardatabas och när det gäller festivaler runt om i Europa.

– Det här projektet uppmärksammar 100-årsminnet av första världskriget och de författare och poeter som var aktiva under den perioden. Vi kommer att framföra musik som skrevs då men även göra beställningar av unga etablerade tonsättare med poesin och texterna från den perioden som bas.

Både kända och okända texter uppmärksammas i projektet. Fokus kommer att ligga på texter med ursprung i Balkan och Östeuropa och projektet ska resultera i en publikation. Genom att texterna får en central plats ger projektet en insikt i hur tonsättare omvandlar lyrik till musik. Under 2018 ska Tenso besöka nio festivaler i bland annat Belgien, Nederländerna, Frankrike, Slovenien, Tyskland och Lettland och framföra resultaten av projektet och dess körverk.

– Vi ser med tillförsikt på det här projektet. Vi har i många år kämpat för den här konstarten, vokalmusiken och kör a cappella framförallt. Det känns verkligen tillfredsställande att det nu har kommit upp på den här nivån och att vi kan samarbeta på det här planet, säger Per Korsfeldt.

Eric Ericsons Kammarkör är medorganisatör för projektet Tenso 14|18: from Poetry to Music, vilket har beviljats stöd inom EU:s Kulturprogram som flerårigt samarbetsprojekt.

Header logo