A local girl joins in as dancer Katarzyna (Kasia) Pastuszak (Poland) performs in one of four collective actions where the 17 artists occupy a public space during the Xpedition. Dragan Protic (Belgrade) in the background

Inblick i EU-projekt: Intercults CORNERS R&D

Fyra hörn av Europa besöks i det här projektet. På resorna deltar ett fyrtiotal konstnärer och forskare.

 Expeditionerna är ett enda långt utforskande. Vi besöker platser och möter en mängd människor och organisationer längs vägen. Deltagarna paras ihop i nya konstellationer som föder nya samarbeten, berättar Intercults Chris Torch som precis är hemkommen från en två veckor lång bussresa genom Bosnien, Kosovo, Montenegro, Serbien, Kroatien och Albanien.

Intercult har initierat projektet och driver det i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014.  City Culture Institute i Gdansk, Exodos Ljubljana i Slovenien samt Drugo More och POGON från Kroatien finns också med som partners i projektet.

Expeditionerna under CORNERS Research & Development, som konstnärer från en rad olika discipliner deltar i, är en första fas. De fyra hörn som besöks är ”Nord” där Västerbotten och Mo i Rana ingår, Kaukasus, Balkan och slutligen ett östligt hörn bestående av Polen, Kaliningrad, Litauen och Ukraina.

Deltagarnas erfarenheter ska leda fram till förslag till nya konstnärliga verk som är tänkta att samproduceras och spridas runt om i Europa under projektets nästa fas. Verken ska inte visas på traditionella teatrar eller gallerier, utan på okonventionella, offentliga ytor. På så sätt ska historier inspirerade av ett gathörn i en del av Europa kunna återberättas i ett annat hörn.
 
Tina Eriksson Fredriksson från Umeå 2014, som var med och arrangerade expeditionen i Västerbotten, berättar om det speciella med att vara värd.

– Det är otroligt tankeväckande när besökare vågar ställa frågor som vi själva kanske upphört att ställa.

– Man upplever verkligen platserna via de andra. Under resan nere på Balkan försökte jag liksom läsa området genom de jag reste tillsammans med, konstaterar Fredrik Oskarsson, dokumentärfilmare från Umeå och som varit med både på resan i Västerbotten och på Balkan.

Den östliga expeditionen är den sista och genomförs i höst.  I oktober ska redan en ny ansökan om nästa fas av CORNERS skickas in inom EU:s kulturprogram.

– Det häftiga är att det genom våra projekt verkligen växt fram ett nätverk av självständiga konstnärer och en massa långsiktiga kontakter. Vi vill förstås också hålla kontakten med de platser vi besöker. Under de här expeditionerna har vi identifierat ett antal nya samarbetsparter som vi vill ha med i nästa fas, avslutar Chris Torch.

Projektet ”Four Corners: Research & Development” fick år 2011 ett bidrag på 200 000 euro som samarbetsprojekt (programområde 1.2.1) inom EU:s kulturprogram. Projektet presenterades den 7 maj vid ett öppet möte i Stockholm av Intercult och Umeå 2014.

Läs mer på projektets webbplats

Header logo