Bilden av Nelson Mandela. Copyright RIM

Mandela 27

Det svenska företaget Elderberry är en av fem projektpartner i projektet Mandela 27. Projektet finansieras av EU:s kulturprogram och premiärvisas både i Sverige och Sydafrika under våren 2014.

Jag tror på EU. Jag tror att EU är en drivkraft för fred och att det inte bara handlar om pengar.Det vill jag belysa i projektet. Syftet med Mandela 27 är att visa hur kultur kan bidra till demokrati, säger David Powell, ägare och initiativtagare i Elderberry.

Upprinnelsen till Mandela 27 är ett samarbete mellan Arkitekturmuseet i Stockholm och Robben Island Museum i Sydafrika 2004. Projektet, som finansierades av Sida och administrerades av Kulturrådet, gick ut på att träna lärare att på ett effektivare sätt använda museum i utbildningen. David Powell har även arbetat med olika universitet runt om i världen och Mandela 27 växte fram som ett samarbete mellan Elderberry i Sverige, Coventry University´s Serious Games Institute i Storbritannien, The TCS Digital World NV i Belgien samt North West University Vaal Campus och Robben Island Museum i Sydafrika.

Viktiga datum

Mandela 27 bygger på tidigare erfarenheter men är samtidigt något helt nytt. Utgångspunkten är Mandelas 27 år i fängelse på Robben Island och EU:s 27 länder.

Det handlar inte bara om Sydafrika utan om kultur både i Europa och i Sydafrika under de 27 år Nelson Mandela satt i fängelse. Vi vill visa att EU i grund och botten var ett fredsprojekt med mål att skapa ett demokratiskt Europa efter andra världskriget, säger David Powell.

Datum är viktiga för projektet. Mandela var fängslad 1962-1990. EU grundades med Romfördraget 1957 och blev en union med Maastrichtfördraget 1992. Under samma tidsperiod i Sydafrika och i Europa skedde en parallell utveckling mot demokrati. 1962 rådde apartheidsystemet i Sydafrika och en bråkdel av alla länder i Europa var demokratiska. Knappt 30 år senare är Sydafrika en demokratisk ”Rainbow Nation” och diktaturer runt om i Europa har fallit till förmån för demokratin.

I projektet ska en tidslinje läggas upp där två exempel från varje land visar kulturaktiviteter som har bidragit till att demokratin etablerats. Projektledarna har ställt fem frågor till kulturpersonligheter i 27 EU-länder. Perspektivet är både nationellt och lokalt och handlar om tiden efter andra världskriget. Intressant är att de tillfrågade i de sedan länge etablerade demokratierna har svårt att förstå frågor om hur kulturaktiviteter leder till demokrati, medan de tillfrågade i till exempel Estland, Portugal, Ungern, Tyskland och Österrike ger omfattande och viktiga svar.

 I Sverige och England får jag inte ens någon att svara. Men om ett land inte är demokratiskt är de enda uttrycksmedel man har att sjunga, dansa, spela teater och skriva. Om man inte har yttrandefrihet spelar kulturen en viktig roll, kommenterar David Powell.

Tidslinjen ska läggas ut på webben och även ingå i utställningen i form av ”crowd sourcing” där människor kan bidra med exempel till webbplatsen och utställningen.

Gör-det -själv-utställning

Grunden till utställningen bygger på ”Serious Games” som innebär att man använder spelteknik i utbildningssyfte. I Mandela 27 berättar Serious Games om livet i fängelse för politiska fångar. Utställningen är 3x2 meter – måttet på den cell Mandela satt i. Det ska vara enkelt för till exempel skolor, museer och bibliotek att själv bygga utställningen, som är som ett ramverk man fyller med information. De institutioner som vill sätta upp utställningen ska kunna ladda ner både instruktioner, ritningar och affischer. Besökare kommer inte att kunna gå in i ”cellen” men väl att titta in i den och bland annat se en filt, en pall och en skål som var de enda föremål Mandela hade under sina 27 år i fångenskap. På utsidan av cellen sitter olika affischer som informerar besökarna om apartheid och livet i fängelset. Varje affisch ska leda till en lärarhandledning som David Powell tagit fram. På längre sikt har han som mål att göra en handledning om medborgarskap:

Det är en sak att vinna demokrati, sedan är det en annan sak att göra något av det. Man måste sätta upp en slags utbildning i medborgarskap i samhällen som inte har haft riktiga medborgare förut. Det här blir en enkel handledning i första skedet, men vi försöker hitta pengar till att göra en större handledning i framtiden.

Hur utställningen rent fysiskt kommer att se ut beror bland annat på storleken på ytan där den ställs ut. I vissa fall kommer stora bildskärmar på väggarna visa både tidslinjen, bilder och Serious Games. I andra fall, där ytan är mindre, kommer en vanlig bildskärm och en smart phone utgöra utställningen. På så sätt kan alla, oavsett om det är en skola någonstans i Europa eller en kåkstad i Sydafrika, sätta upp utställningen som kommer att vara gratis att ladda ner från internet.

The Herbert Gallery and Museum i Coventry premiärvisar utställningen i april 2014 och i Belgien kommer den att öppnas av Bellevue Museum i Bryssel. Vem som öppningsvisar utställningen i Sverige är inte klart, David letar ännu efter en större aktör som vill vara först.

Förväntningar

David Powell har cirka 20 års erfarenhet av projektarbete och internationella samarbeten. Hans bästa råd till de som ska söka bidrag för kulturprojekt inom EU är att söka för en verksamhet de redan bedriver.

David Powell menar att hans förväntningar på samarbetet med Mandela 27 är tudelade. För Elderberry är samarbetet en ren ekonomisk förlust på kort sikt. Däremot kan det på längre sikt ge stor utdelning med tanke på marknadsföring:

– Att synas i sammanhang med Coventry University Serious Games och Robben Island är bästa tänkbara marknadsföring för ett litet företag i Sverige. Ekonomiskt är projektet inte stort för Coventry University, men de använder Mandela 27 som sitt flaggskeppsprojekt. Man behöver bara säga Mandela så lyssnar alla, avrundar David Powell.

Header logo